Gayeleriniz Ve Hedefleriniz Art Arda Sıralanmalı!

Arabanızın tekerlek lastiği uygun bir şekilde sıraya konmalı: Aksi halde sol taraftakiler sağ taraftakilerden farklı bir yönde olur ve arabanız çalışmaz. Gayeler, hedefler de böyledir. Onlar da aynı yönü göstermeli. Gayeleriniz, hedefleriniz birbiriyle çatışırsa, zıtlaşırsa, yaşamınız bundan etkilenir ve yürümez. Jorge Ramos televizyon haberlerinde rakipsizdi. Amerika ve Latin Amerika’dan izlenebilen yayının baş sunucusuydu. Önemli politikacılarla röportajlar yaptı ve hayatını tehlikeye atarak Ortadoğu. Güney Amerika ve Avrupa’daki savaşlara görevli olarak gitme şansını elde etti. Ramos gerek mesleği, gerekse ekonomik haberlerle ilgili tahminleriyle çok iyi işler başarıyordu. Hatta kariyerinde daha da ilerlemeyi arzu ediyordu. ‘Gezegenlere hükmedenlerin kalplerine merakla bakmak ve tarihin değiştiği yerlerde bulunmayı’ istiyordu. Fakat Ramos yükselme hırsı yüzünden ailesini her zaman ihmal ediyordu. Evden uzak olduğu zamanlar kızının fotoğrafına bakarken ondan çok zamandır ayrı kaldığını, onunla arasında olan mesafeyi, kendini isteyerek tehlikeyle karşı karşıya getirdiğini ve tüm bunların kızı üzerinde yapacağı etkiyi düşünüp ağlıyordu. Ramos sonunda durmadan iş peşinde koşarak ulaşmanın anlamsız olduğunu ve kendisine çok fazla ihtiyaç duyulan yerde, yani ailesinin yanında olması gerektiğini anladı. Bu konuyla ilgili uzun vadeli bir çalışmanın sonunda hayalle tatmin olmak için amaçların tutarlı olması ve bu iki faktörün birbiriyle bağlantılı okluğu ortaya çıkmıştır. Hayatın gayelerini kapsayan kariyer, eğitim, aile ve yaşanılan yerin coğrafyası bir anıya geldiğinde hayattan yüzde 80 tatmin olunur. Ve bu faktörlerin hepsinin ayrı ayrı önemi vardır. Bu amaçların olumlu bir sonuç meydana getirmesi için hepsinin bir diğeriyle tutarlı ve uyum içinde olması gerekir, amaç o zaman başarılı olur. Wilson, Henry ve Peterson 1997 Karşılaştırmaları Akıllıca Seçin. Çoğumuzun tatmin olma veya olmama duygularının kökü, kendimizi başkalarıyla nasıl karşılaştırdığımıza dayanır. Kendimizi bizden daha fazla şeye sahip olanlarla karşılaştırırsak, kötü duygulara kapılırız. Bizden daha az şeye sahip olan kişilerle karşılaştırdığınızda ise minnettar oluruz ve kendimizi iyi hissederiz. Öyle veya böyle hepimizin yaşamının aynı olduğu gerçeğini kabul etsek bile, yaşamımız hakkındaki duygularımız kendimizi kiminle karşılaştırdığımıza dayanır ve bu karşılaştırmayla ilgili olarak da duygularımız büyük ölçüde değişebilir. Bu anlamlı örneklerle kendinizi karşılaştırın ama, bu karşılaştırmada birlikte olduğunuz kişi kendinizi rahat hissetmenizi sağlasın ve sahip olduğunuz şeylerden dolayı da rahatlık duyun. ‘k ‘ Joe altı erkek kardeşin en büyüğüdür. Kardeşlerin yaşı yirmi bir ile kırk iki yaş arası. Ailesinin hiçbir zaman çok fazla parası olmamış. Ve özellikle de büyük kardeşler mütevazı şartlarda büyümüşler. Liseyi bitirdikten sonra Joe ile iki büyük kardeşi çalışmaya başlamışlar. Joe’nun kendinden küçük üç erkek kardeşi liseyi bitirince üniversiteye devam etmişler. Büyük kardeşler bu fırsata sahip olmadıkları, kaçırdıkları hissine kapılmışlar. Kendi gençlik dönemle- -25- ki #. rinde verilen parasal yardım kardeşlerinin zamanındaki gibi fazla olmadığından daha fazla eğitim görme şansları olmamış. kendilerini küçük kardeşleriyle karşılaştıracak olurlarsa, Joe ve diğer kardeşleri hayal kırıklığına uğrayabilir, onları kıskanabilirler. Ve şu soruyu sorabilirler? Onlar böyle bir fırsatı elde ettiler de biz neden elde edemedik? Fakat kendilerini aynı yaştaki ve benzer fırsatlara sahip o!an birçok arkadaşlarıyla karşılaştmrlar-sa, iş hayatlarında arkadaşlarının çoğunun tatmin olduğundan daha fazla tatmin ocuklarını ve evliiik yaşamlarmda da daha mutlu olduklarını görürler. Joe’nun k^ıçük kardeşlerinin elde ettiği fırsatlardan kendisinin yoksun kalması elbette ki ona bir menfaat sağlamayacak, bunun üzerinde durmanın artık bir yararı yok Fakat kendini onlarla karşılaştırdığında yine de kötü oluyor, kendini kötü hissediyor. Bunun cevabı ise böyle bir karşılaştırma yapmamak. Çünkü küçük kardeşler kendilerinden yirmi yi! sonra doğmuşlar, farklı bir dünyaya gözlerini açmışlar ve birçok yönden farklı bir aileye de. Onun için bu karşılaştırmayı yaparak hayai kırıklığına uğrayacaklarına, Joe ve büyük kardeşler aynı mücadeleleri vermiş kişiîerle kendilerini karşılaştırarak, hem küçük kardeşleri, hem de kendileriyle ilgili iyi şeyler hissedebilirler. Bir grup öğrenciye çözümlemeleri için bir bulmaca verilmiş, Araştırmacılar hangi grubun daha fazla tatmin olduklarını karşılaştırmışlar. Bulmacayı çabuk çözümleyenler mi. yoksa yavaş çözümleyenler mi? Bulmaca) i çabuk çözümleyen öğrenciler kendilerini daha çabuk çtf-7.ümle\enlerlc karşılaştırınca kendilerinden biç hoşnut kalmadıklarını açıklamışlar. Bulmacayı yavaş çözümleyenler kendilerini daha yavaş çözümleyenlerle karşılaştırınca kendilerinden çok hoşnut kalmışlar ve bulmacayı çabuk çözümleyen öğrencilerin varlığını önemsememişlerdir.

Lyubomirsky ve Ross 1997

Kaynak: Mutlu İnsanların 100 Sırrı

Bir Cevap Yazın