Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 4 Özet

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 4 Özet

Tedarik zinciri yönetiminde performans ölçümü, tedarik zincirinin ve aynı zamanda tedarik zinciri içerisinde yer alan üyelerin rekabetçi ortamda başarılıp olup olmadıklarını gösteren ve eğer bir problem varsa bunu ortaya çıkaran en önemli araçlardır. Tedarik zinciri performans ölçümünde ilk zamanlarda genel olarak finansal ve muhasebe yönlü performans ölçümleri kullanılmış ve bu doğrultuda daha çok kısa vadeli hedefler üzerine odaklanılmıştır. Ancak günümüz iş dünyasında değişen pazar koşulları ve küreselleşme süreçleri bu ölçüm türlerinin beklenen yararı sağlamadığını ya da yetersiz kaldıklarını ortaya koymuştur. Çoklu tedarik zincirlerinin gelişmesi ve iş dünyasının sınırlar ötesine çıkması, zincir içerisinde bilgi akışının etkin verimli olmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu doğrultuda bilgi akışının ve istenen performansın elde edilmesi tedarik zinciri performans ölçümünde yeni ve değişik yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde en yoğun bir biçimde kullanılmaya başlayan yöntemlerden en önemlisi SCOR yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yöntem de halen geliştirilmektedir. SCOR modeli bir tedarik zinciri performans ölçüm modelidir. Bu model iş süreçleri, performans değerlemeleri ve en iyi uygulamaları içeren bir tedarik zinciri yönetim çerçevesi oluşturmaktadır. Bu model aynı zamanda bir tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm katılımcıların birbirileri ile olan iletişimlerini iyileştirmek sureti ile tedarik zinciri yönetiminin etkinliğinin geliştirilmesi konusunda katılımcılara yardımcı olur.

SCOR modeli temeline dayanan tedarik zinciri alt yapısı geleneksel yöntemleri temel alan tedarik zinciri alt yapısından farklı olacaktır. Tedarik Zinciri Birliği SCOR modelinin, işletme süreci kavramları olan yeniden yapılandırma (reengineering), benchmarking ve süreç ölçümlemesi kavramlarını bir çerçeve içerisinde birleştirmiştir. Bu çerçeve ise; yönetim süreçlerinin standart tanımlamaları, standart süreçler arasındaki ilişkilerin çerçevesi, süreç performanslarını ölçmeye yönelik standartlar, en iyi performansı üretecek yönetim uygulamaları, yazılım özellikleri ve işlevselliğine yönelik standart sıralamalar gibi unsurları içermektedir. İşletmeler kendilerine ait ayrı özellikleri olan organizasyonlardır. Bu nedenle tedarik zincirinde yer alan işletmeler en uyumlu şekilde çalışmayı ve bütünleşmeyi sağlayacak yöntemleri seçebilmelidirler. Performans ölçümlerinden beklenen ilk amaç da bu doğrultuda zincir üyelerin tam anlamı ile bütünleşik bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak kriterlerinin olmasıdır. Performans ölçüm kriterleri aynı zamanda yöneticilerin karar alma mekanizmalarını geliştiren de bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde, yöneticilerin de performanslarına ışık tutulabilinmektedir. Etkinliğin ve verimliliğin bütün tedarik zinciri içerisinde sağlanabilmesi ancak doğru performans ölçüm sistemlerine sahip olmaktan geçtiği unutulmamalıdır.

Bir Cevap Yazın