İlk Morfin Bağımlıları Hekimler

1868 yılında İngiltere’de Greene genel anestezide derialtı yoluyla morfin kullanmayı denemiş, başarılı sonuç elde edememesine karşın denemelerini sürdürmüştür.

1871 yılında İtalya’da, Spessa, cerrahi girişim yapılacak bölgelere önceden morfin eriyiği verilerek, yerel uyuşturma ve anestezi sağlanabileceğini ileri sürmüş, ancak zamanla bu yöntemin de başarılı olmadığı görülmüştür.

Güçlü ağrı kesici, acı dindirici, yatıştırıcı ve kaygı giderici etkisi olan morfinin ağrılı hastalıklarda derialtı yoluyla yaygın olarak kullanılması, kısa zamanda morfin bağımlılığı sorununu yaratmıştır. Özellikle XIX. yüzyılın son yarısında Amerika ve Avrupa’da hekimler arasında derialtı yoluyla morfin kullanan ve alışanların sayısının gittikçe arttığı görülmüştür.

Tıp tarihine geçen ilk morfin bağımlıları, 1855 yılında İngiliz hekimi Ashley Montagu ve Avusturyalı bir hekim olmuştur. Bunları Amerikalı ve Almanyalı hekimler izlemiştir.

Bir Cevap Yazın