Varoluşsal Zeka Özellikleri

Özünde, varoluşsal zeka insan varlığı hakkında derin sorular sormak (ve cevaplamak) felsefi düşünmek, sezgi, düşünceyi kullanma yeteneğidir. Doğal olarak varoluşsal olarak varolanlarımıza şu soruları sorarız: Biz kimiz? Neden hayattayız? Bir amacımız var mı? Neden ve nasıl bilinçliyiz? Hayatın anlamı nedir? Birçok yönden, bin yıldır insanlıkla alay eden büyük sorular ve asırlık gizemlerle başa çıkmak için belli bir cesaret düzeyi gerekir.

Din adamları, fizikçiler, kuantumcular, matematikçiler ve benzeri gibi en uç noktaları irdeleyen kişilerin varoluşsal zekâsı ön plandadır.

Gardner’a göre, “Bunlar algıyı aşan sorular; beş duyu sistemimiz tarafından algılanamayacak kadar büyük veya küçük sorularla ilgilidir.” Sokrates ve Buddha, olağanüstü düzeyde varoluşsal zeka sergileyen ünlü figürlere örnektir.

Varoluşsal Zeka’nın Özellikleri Nelerdir?

  • Varoluşla ilgili derin iç tartışmalara girersiniz.
  • Bir karar verdiğinizde veya bir şeyi düşündüğünüzde, olası her sonucu hesaba katıyorsunuz.
  • Felsefeye ilgi ve hayranlık besliyorsunuz.
  • Ahlak ve değerlere karşı ilginiz var.
  • Genellikle kendinizle aynı ahlaki değerlere sahip olmayan kişilerle iletişiminiz pek uzun sürmüyor.

Bir Cevap Yazın