Kimin Düğünü Daha Muhteşem?

Kanuni Sultan Süleyman, oğulları için muhteşem bir sünnet düğünü düzenler. Herkes yer, içer, eğlenir. Yabancı elçiler de eğlenceden nasibini alır. Eğlence devam ederken Sultan Süleyman, gözde veziri Pargalı İbrahim Paşa’ya sorar, söyle bakalım pargalı, benim mi düğünüm daha muhteşem di yoksa senin mi? Pargalı ise hiç düşünmeden “Benim düğümün Sultanım” der. Yanındaki diğer devlet görevlileri Pargalının kellesi gidecek diye kendi aralarında fısıldaşırlar. Sultan Süleyman ise bu söz karşısında şoka uğrar ancak Pargalı kısa bir bekleyişten sonra şunları söyler.

“Benim düğünüm daha muhteşemdi çünkü benim düğünümde bir Cihan Sultanı olan Kanuni Sultan Süleyman Han hazretleri davetliydi”

Kanuni bu cevap karşısında ise çok şaşırır ve İbrahim Paşayı tebrik ederek, bana söyleyecek söz bırakmadın, der.

Bir Cevap Yazın