Ders Başarısı Ve Başarısızlığı Nedir?

Eğitim ve öğretimin önemi tartışmasızdır. Eğitim ve öğretim sürecinin her aşamasında başarılı olma ve başarısızlık karşımıza çıkmaktadır. ”başarmak” bir şeyi yapmak, tamamlamak, ulaşmak, yerine getirmek, doğru bir şekilde sonuçlandırmak, kazanmak, öne geçmek manalarına geldiği gibi, ”başarısızlık” ise yapamamak, tamamlayamamak, eksik bırakmak, yarım bırakmak, ulaşamamak, yanlış bir şekilde sonuçlandırmak, yanlış yapmak, kaybetmek, geride kalmak manalarına da gelebilir.

Ders başarısı ve başarısızlığı her öğrencinin hayatında yer almaktadır. Başarıdan ve başarısızlıktan anne babalar da doğrudan etkilenirler. Öğrencinin hayatındaki başarı ve başarısızlık onun anne baba ile ilişkisinde, kendine bakış açısıdna, özgüveninde, kişilik gelişiminde, mutluluğunda, kaygısında ve hayatta alacağı yerde tesirli olmaktadır. Başarı bir dizi olumlu süreci başlatırken başarısızlık ise olumsuz döngüye sebep olabilir. Derslerde başarılı olan öğrencinin bu başarısı hayatın diğer alanlarına da kolayca geçebildiği gibi başarısızlık da diğer alanları kötü yönde tesir altına alabilir.

Başarılı ve başarısız olmak subjektif yani öznel kavramlardır. Sizin kendinizi başarılı saydığınız bir sonuç başkaları için başarısızlık olabilir. Mesela bir sınavda ilk 10 arasına giren bir öğrenci kendini başarılı sayarken, 2.olan öğrenci kendini başarısız sayabilir. Benzer şekilde sınıfta ortalama bir puan alan öğrenci en düşük notları almadığı için kendini başarılı sayarken başka bir ortalama puan alan öğrenci kendisinden yüksekte olan kişileri görerek kendini başarısız hissedebilir. Ancak başarı kriteri başkaları tarafından net bir şekilde belirlenmiş, not, puan, baraj olarak konmuşsa o zaman objektif değerlendirmeler biraz daha öne geçer. Objektif kriterler olsa bile alınan her sonuçta kişinin başarılı olma ya da başarısız olma konusunda bir miktar öznel bakış açısı vardır. ”Başarı subjektif olsa da her bireyin bu yöndeki algısı önemlidir.”

Ders başarısızlığı ise daha net olarak kişinin beklenen ders seviyesine gelemediği, o dersi tam olarak öğrenemediği, öğrense bile bildiğini tam olarak dışa yansıtamadığı, diğer arkadaşlarına göre daha az öğrendiği, ortalama öğrenmesi gerekenleri öğrenmediği, öğrenme sürecini tamamlamadığı, beklenen bilgiye ulaşamadığı anlamlarına gelir.

Ders başarısı ise dersi anladığı, dinlediği, bilgiyi depoladığı ve kazandığı beklenene ulaştığı anlamına gelir. Eğer öğrenileni ölçme ve değerlendirmede bazı zorluklar var ise o zaman kişi dersi öğrenmiş olsa bile tam olarak öğrendiğini dışarı yansıtamayacak, sonuç kötü olduğu için dersi öğrenmediği düşünülecektir. ” Ders başarısı başkalarının da bize bakış açısında önemli kriterlerden birisidir.”

Bir Cevap Yazın