Bilim Ve Sanat Sözleri

  • Gerçek sanatı ve bilimi bastırmak suçların en büyüğüdür. — William Blake
  • En kötü bilim insanı, sanatçı olamayan değildir, en kötü sanatçı, bilim insanı olamayandır. — Armand Trousseau
  • Sanat gözlem ve doğanın soruşturmaktan doğar. — Marcus Tullius Cicero
  • İnsan, bilim yaptığı için değil, sanat yaptığı için değil, bilim ve sanatın muhteşem zihin plastisitesinin ifadeleri olduğu için eşsizdir. — Jacob Bronowski
  • Sanat olmadan, bilim bir tesisatçının elinde ki bir çift yüksek forseps kadar işe yaramaz olurdu. Bilim olmadan, sanat, duygusal şarlatanlık sonucu karmaşa haline gelirdi. — Raymond Chandler
  • Ne sanat ne de bilim ahlaki onay ya da onaylamama hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bilim ahlakın ulaşamayacağı bir yerdedir, çünkü gözleri ebedi gerçeklere sabittir. Sanat ahlakın ulaşamayacağı bir yerdedir, çünkü gözleri güzel, ölümsüz ve sürekli değişen şeylere sabitlenir. — Oscar Wilde
  • Çocuk yetiştirmek yaratıcı bir çabadır, bir bilimden çok bir sanattır. — Bruno Bettelheim
  • Bilim spektral analizdir. Sanat ışık sentezidir. — Karl Kraus
  • Bilim nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceler: ama sanat sadece insanla olan ilişkilerini inceler. — John Ruskin
  • Soru sorma sanatı ve bilimi tüm bilginin kaynağıdır. — Thomas Berger

Bir Cevap Yazın