Lise Meitner Sözleri

  • Savaş teknisyenlerinin keşiflerimizi ortaya koydukları ve kullandıkları için biz bilim insanlarını suçlamamalısınız. — Lise Meitner
  • Bilim, insanların doğruluk ve nesnellik için özverili bir şekilde erişmelerini sağlar; insanlara gerçeği, merak ve hayranlıkla kabul etmeyi öğretir, doğal düzeninin bilim adamına getirdiği derin korku ve neşeden bahsetmiyorum bile. — Lise Meitner
  • Kimse keşfinden önce fizyonu düşünmemişti. — Lise Meitner
  • Bombayla hiçbir alakam yok! [Yanıt (1943) Otto Robert Frisch ve Los Alamos bazı İngiliz bilim adamları ile Manhattan Projesi sırasında atom bombası oluşturmak için çalışmak için.] — Lise Meitner
  • O. Hahn ve F. Strassmann yeni bir nükleer reaksiyon türü keşfettiler, nötron bombardımanı altında uranyum ve toryum çekirdeklerinin iki küçük çekirdeğine bölündüler. Böylece baryum, lantan, stronsiyum, yttrium ve daha yakın zamanda ksenin ve sezyum çekirdeklerinin üretimini gösterdiler. Bu tür nükleer reaksiyonun sıvı bir damlanın fisyonu gibi klasik bir şekilde tanımlanabileceği ve fisyon ürünlerinin her biri yüz milyon elektron-volt luk kinetik enerjilerle birbirinden ayrılması gerektiği basit düşüncelerle gösterilebilir. — Lise Meitner

Bir Cevap Yazın