Nihal Atsız: Bozkurt Türklerin Millî Sembolüdür

Bozkurt tarih boyunca Türklere yol göstrmiş ve sembol olmuştur. Ergenekon Destanında Türklere yol gösteren de bozkurttur. Göktürk bayrağında da bozkurt vardır. Bozkurt siyasi bir sembol değildir. Tüm Türk halklarının ortak sembolüdür. Ünlü fikir adamı, Türkolog, şair, edebiyatçı ve Türkçü Nihal Atsız’a göre de Bozkurt Türklerin Milli Sembolüdür.

Devşirme ve komünist, Türklükten ve Türkçülükten korkar. Türklüğün lehine olan her hareketin, her davranışın, her eserin, her kanunun aleyhindedir.Çok uzaktan bile olsa Türklüğü, Türkçülüğü hatırlatan ne varsa ondan ürker, titrer. Bozkurt düşmanlığı bundandır. Çünkü Bozkurt Türklerin millî sembolüdür. Tarihten önceki çağlarda onu kılavuz diye kabul etmiş, hatta kendilerinin Bozkurttan türediğine inanmışlardır. Türk Kağanlarının soyadı “Eçine”, yani “Kurt”tur. Devşirme ve komünist okulda Bozkurt rozetine, meydanda Bozkurt heykeline dayanamaz. İftirası hazırdır. Bozkurt; Turancılık, emperyalizmin sembolüdür.”

Kaynak: Nihal ATSIZ, ”Korkular”, Ötüken Dergisi, 8 Aralık 1972, Sayı: 12

Bir Cevap Yazın