Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Elektronik Veri Değişimi (EDI) Nedir?

Elektronik veri değişimi standart bir formatta işletme belgelerinin bilgisayarlar arası değişimidir ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve Uluslararası Standarlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulmuştur. Elektronik veri değişimi; işletmelere satın alma, yükleme ve diğer alanlarda işlerini yaparlarken kağıt kullanma yerine işletmelerin internet kullanmalarına olanak tanıyan bir veri değişim olanağı yaratmaktadır. Elektronik veri değişimi; tedarik zinciri üyelerini sipariş işleme, muhasebe, üretim ve dağıtım işlerini birlikte yapabilmelerini sağlayacak şekilde birbirlerine bağlamaktadır. Elektronik veri değişimi; bilgiye kolay erişim, daha iyi müşteri hizmetlerinin sağlanması, kağıt kullanımına dayalı belge sayısının azaltımasına, daha iyi bir iletişim kurulması, artan verimlilik, ve maliyet etkinliğinin gelişmesine olanak verir. EDI tedarik zincirini oluşturan firmaların işlerini etkin bir biçimde yürütebilmeleri için aralarında temel bilgi değişimini yapabilmeleri için kullanılır. Bu yapısal bağlar genellikle aralarında uzun dönemli ticari ilişkiler bulunan firmalar arasında kurulur. Örneğin, bazı büyük ölçekli perakendeciler satış noktası verilerini tedarikçileri ile paylaşırlar. Bu paylaşım da tedarikçilere satılmış ürünlerin tekrar raflarda yerine bulundurulması fırsatını sunar. Bu tür güçlü bağların bir sonucu olarak, tedarikçiler tarihsel satış veri örneklerini oluşturarak kendi talep tahmin eylemlerini oluşturmalarında önemli faydalar sağlamış olurlar. Bu alanda XML uygulamalarının da kullanılmaya başlanması ile birlikte önemli gelişmeler sağlanmıştır. Pahalı donanımlara ihtiyaç duyulmaksızın kullanıcılar farklı firmaların sistemlerine internet aracılığı ile ulaşabilmektedirler.

EDI’in genel anlamdaki yararı, gerekli belgelerin varacakları yere ulaşma sürelerinin ve buna bağlı olarak da sipariş sürelerinin daha da kısalmasıdır. Aynı zamanda iletişim sürecinde insan faktöründen kaynaklanan hataları da en aza indirmektedir. Bu yararlarının yani sıra EDI kullanımı aşağıda sıralanan yararları da firmalara sunmaktadır:

• Hızlı ve doğru veri akışı,

• Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi,

• Üretkenlik ve karlılığın arttırılması,

• İş ilişkilerinin geliştirilmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün arttırılmasıdır.

Elektronik veri değişimi ile, tedarik zinciri üyeleri anlık ya da daha kısa süreler içerisinde talep bilgisini paylaşabilme olanağına kavuşurlar ve böylelikle daha doğru talep tahmini geliştirebilir ve tedarik zincirindeki aşağıdan yukarıya (tüketiciden üreticiye doğru) doğru her adımdaki belirsizlikleri azaltabilirler.

Bir Cevap Yazın