Tedarik Zinciri Ünite 5 Özet

Tedarik Zinciri Ünite 5 Özet

Tedarik zinciri yönetimi günümüz koşullarında işletmeler açısından çok büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde artık etkin verimli bir biçimde faaliyetlerini sürdüren bir tedarik zincirine sahip olma karlılık üzerindeki en önemli unsur haline gelmiştir. Bu doğrultuda tedarik zinciri içerisinde yer alan her işletmenin birbirleri ile etkin bir uyum ve iletişim sistemi geliştirmeleri gerekmektedir. Sadece hammadde ve malzeme akışı gibi fiziksel unsurların değil aynı zamanda en önemli unsurlardan biri olan bilgi akışı tedarik zincirinde etkin bir biçimde sağlanmalıdır. Gerek zincir üyeleri arasındaki uyum ve iletişimin oluşturulması ve gerekse bilgi akışının etkin hale getirilmesinde işletmelerin en önemli faydayı sağlayacak olan unsur bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerde sağlanacak olan gelişmeler olacaktır.

İşletme yöneticileri müşterilerinin değişen isteklerini ve ihtiyaçlarını en kısa sürede ve onların satın almayı kabul edecekleri bir fiyat düzeyi ile karşılamak durumundadırlar. Yöneticilerin bu beklentileri karşılayabilmeleri için etkileşimde bulundukları tedarik zincirini çok iyi yönetmek zorunda oldukları unutulmamalıdır. İyi yönetim ise bilindiği gibi ancak yöneticilerin iyi karar vermeleri ile yerine getirilecek bir unsurdur. Bilgi teknolojileri, bu aşamada yöneticilere karar almada, kullanacakları bilgileri en etkin bir biçimde kendilerine sağlayacak en önemli araçtır. Özellikle web tabanlı teknolojiler ve veri aktarımında ve depolanmasında kullanılan teknolojilerdeki hızlı gelişmeler tedarik zinciri yönetiminde daha etkin bir bilgi akışı sağlamakta ve bu da yöneticilerin karar alma eylemlerini kolaylaştırmaktadır. Tedarik zinciri aşamalarında ortaya çıkması olası sorunlar da ürün takip sistemleri (RFID, barkod gibi) ile çok kısa sürede takip edilebilmektedir. Bu tür sistemler ile hangi ürünün hangi müşteriye ne zaman ulaşacağı ya da ulaşım sırasında herhangi bir sorun olup olmadığı çok önceden tespit edilip bu doğrultuda çeşitli önlemler gecikilmeden alınabilmektedir.

Tedarik zinciri yönetiminde kullanılanılan bilgi teknolojilerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için belirli amaçların ortaya konmasında fayda vardır. Bu amaçlar; tedarik zincirini daha verimli hale getirecek bilgilerin toplanması, verilere erişimin kolayca sağlanabilmesi ve elde edilen verilere dayanarak gereken analizlerin yapılabilmesidir. Tedarik zinciri yönetiminde kullanılan teknolojiler her işletmenin birbirinden farklı olması nedeniyle işletmeden işletmeye değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinden beklenen faydalar işletmeler açısından benzerlikler gösterebilir. Bu faydalar özellikle tedarik zincirinde bütünleşmenin sağlanması, zincir üyeleri arasında etkin iletişimin sağlanaması, tüketicilerin göstereceği değişkenlikler karşısında tedarik zincirinin hızlı bir biçime tepki verebilmesinin sağlanması, zaman kısıtına bağlı olmaksızın gelişmeleri ve sorunları yakından takip edebilme ve bunlar karşısında işletmenin esnekliğinin arttırılması ve rekabetçi ortamda üstünlüğü sağlama gibi faydalardır.

Bir Cevap Yazın