Leon Troçki Hakkında (1879 – 1940)

Troçki Kızıl Ordunun komutanı olarak 7000 kişiyi 5 milyon askerlik bir orduya dönüştürdü. Türkçemalumatlar.

Rus devrimcisi Leon Troçki Karl Marx’ı izlemiş ve 1900’de Sibirya’ya sürülmüştür. Kaçtığı Londra’da Vladimir Lenin ile karşılaşmıştır. Troçki 1905 Rus Devrimine katılmış ve tekrar sürgüne gönderilmiştir. 1917’de Rusya’ya dönünce Lenin’i iktidara getiren Bolşevik devriminde lider rolü oynamıştır. Ondan sonraki iç savaşta Troçki Savaş Komiseriydi ve Kızıl Ordu’yu zafere taşımış. Lenin’in 1924’te ölümünden sonra Troçki ve Stalin iktidar mücadelesine girdiler. Stalin idareyi ele geçirdi ve Troçki’Yi yurtdışına sürdü. Troçki Mexico City’de öldürülmüştür.

Rus devriminin liderlerinden 1917; Kızıl Ordu’nun kurucusu 1918

Bir Cevap Yazın