Tedarik Zinciri: Karma Yöntemler

Tedarik Zinciri: Karma Yöntemler

Karma yöntemler, talep tahmin çalışmalarında genelde nedenselliği araştıran modellerin ağırlık kazandığı yöntemlerdir. Özellikle regresyon analizinin sıklıkla kullanıldığı, tahmin edilecek değişkenlerin belirlenmesini içermektedir. Bu değişkenler belirlendikten sonra geliştirilen istatistiksel model, tahmin edilecek değişken ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve ele alınan değişkene ilişkin tahminlerin yapılmasında kullanılmaktadır. Bu modellerinin işletmelerde yoğun kullanılmasının nedeni, yönetimin çeşitli alternatif politikalarının etkilerinin değerlendirmesine imkân tanımasıdır. Fakat tahminleme teknikleri modelinin geliştirilmesinin zor olması, tüm değişkenlere ilişkin geçmiş verilere gereksinim olması ve bunun gerektireceği zaman ve maliyet nedeniyle çeşitli dezavantajlara sahip olduğu unutulmamalıdır. Model geliştirmenin zorluğuna bağlı olarak, bu konunun tüm detayları ile anlatılmayacağını belirtmekte yarar bulunmaktadır. Karma yöntemler, yapay zekâ ve sezgisel algoritmalar ve regresyon analizi olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Bir Cevap Yazın