Yapay Zekâ ve Sezgisel Algoritmalar

Tedarik Zinciri: Yapay Zekâ ve Sezgisel Algoritmalar

Birçok kaynakta yapay zeka tabanlı tahmin yöntemleri kalitatif ve kantitatif yöntemlerden bağımsız olarak ayrı bir grup tahmin yöntemi olarak incelenmektedir. Bu yöntemler özellikle karmaşık problemlerin çözümünde güçlü yöntemler olarak ortaya çıkmaktadır. Yapay Zeka’nın ana amacı insanların davranışlarının ve sezgisel yeteneklerinin bilgisayar üzerinde benzetimidir.

Sezgisel algoritmalar, sezgisel ya da buluşsal (heuristic) bir problem çözme tekniğidir. Sonucun doğruluğunun kanıtlanabilir olup olmadığını önemsememektedir, fakat genelde iyiye yakın çözüm yolları elde eder. Sezgisel algoritmalar ise geçiş süresinde daha verimli hale gelebilmek için en iyi çözümü aramaktan vaz geçerek çözüm zamanını azaltan algoritmalardır. Sezgisel algoritmalar en iyi sonucu bulacaklarını garanti etmezler fakat makul bir süre içerisinde bir çözüm elde edeceklerini garanti ederler. Genellikle en iyiye yakın olan çözüm yoluna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmaktadırlar. Yapay zekâ ve sezgisel algoritmalar;

  1. Yapay Sinir Ağları
  2. Genetik Algoritmalar
  3. Destek Vektör Makineleri.

Bir Cevap Yazın