Tarihte Bugün: 13 Şubat

  • Brown Goode, Washington, D.C Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde koleksiyonun yeniden düzenlenmesi ve yeniden kataloglanması için yönetilen Amerikalı zoologdu. 1880’lerde Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Balıkçılık Komisyonu Komiser Yardımcısı iken “Amerika Birleşik Devletleri Balıkçılık ve Balıkçılık Endüstrileri” illüstrasyonları atlasları iki cilt düzenledi. Çalışma o zaman Amerikan balıkçılık devlet ele geçirdi. Onlar deniz memelileri, balık ve kabuklu deniz ürünleri 532 gravürler ile deniz ortamının önemli bir bölümünü tanımlamak ve aynı zamanda balıkçı tekneleri, dişli, yöntem ve işleme durumunu gösterdi. 13 Şubat 1851 yılı.
  • Alman matematikçi Dirichlet doğdu. 13 Şubat 1805 yılı.
  • Büyük Müslüman Bilgin Farabi doğdu. Farabi tıp alanında ilaçlarla ilgili kitap yazdı; ‘ses’in ilk fiziksel tarifini yaptı; çeşitli müzik aletleri yaptı; matematik ve mantık konuları da dahil yetmiş kadar eser yazdı. 13 Şubat 873 yılı.
  • John Hunter doğdu. İskoç anatomist, cerrah ve patolog araştırma ve deney erken savunucusu ve İngiltere’de patolojik anatomi kurucusu oldu. Biyoloji, anatomi, fizyoloji ve patoloji gibi karşılaştırmalı yönleriile ilgili birçok önemli çalışma yaptı. Hunter’ın geniş ilgi alanları arasında diş hekimliğinin ilerlemesi, inflamasyon üzerine gözlemler, silah yaralarının tedavisi ve zührevi hastalıklar üzerinde yapılan bazı çalışmalar yer almaktadır. 1764’te Londra’da kendi anatomi okulunu kurdu ve Royal Society’nin (5 Şubat 1767) üyesi seçildi. Kral George III (1776) cerrah olarak atandıktan sonra İngiliz Ordusu (1786) cerrah yardımcısı oldu ve (1789) yılında Genel Cerrah yapıldı. 13 Şubat 1728 yılı.
  • Millikan Yağ Damlası Deneyi: 1912’de Robert Millikan ünlü petrol düşürme deneyinden veri toplamaya başladı. Bu gün o sonuçta yayınlanan 58 damla ilk gözlemler toplandı. Millikan, temel yük birimini tahmin etmek için bir elektrik alanı içindeki yağ damlalarının hareketini ölçümleri kullandı. 1923 yılında elektron üzerindeki yükün öncü ölçümleri için Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır. 13 Şubat 1912 yılı.
  • ”Dünya yuvarlak” dediği için yargılanan Galileo Galilei, mahkeme için Roma’ya getirildi. 12 Şubat 1633 yılı.
  • Henrik Steffens öldü. Filozof ve fizikçi, Alman Idealist metafizik ile bilimsel fikirleri kombine idi. 1804’te Halle’de mineraloji profesörü ve 1811’de Breslau’da fizik profesörü oldu. Steffens bir fizikçi olarak çok sağlam bilimsel çalışmalar yapmış olsa da, o hayali benzetmeler ve oldukça rasgele metafizik sonuçlar inşası için bir temel olarak bilimsel gerçeği kullanarak bir filozof düşkünlük vardı. Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft ‘da doğa felsefesi sergilediği (1806; “Doğa Biliminin Felsefi Özellikleri”) derin bilimsel bilgi ve Schellingian spekülasyon tipik bir arada gösterdi. 13 Şubat 1845 yılı. 71 yaşında öldü.

Bir Cevap Yazın