Yeşil Karakterli Kişilerin Özellikleri

4 Farklı Karakterin Özellikleri – Türkçe Malumatlar (turkcemalumatlar.com)

 • Her yerde mutlu olabilen kişilerdir.
 • Hallerinden memnundurlar.
 • Çok sabırlıdırlar.
 • Yeşil karakterli çocuklar itaatkar olduklarından annelerini ve babalarını üzmezler.
 • Ayırt edilmesi en güç olan ve zor anlaşılan kişilerdir.
 • Dinlemeyi severler.
 • Akışa uyum gösterirler.
 • Bunun yanında uyumlu görüntülerine aldanmamak gerekir.
 • İçten içe çok inatçıdırlar.
 • Son gün kavramları yoktur.
 • Projeleri yarım kalmış olabilir.
 • Kimseye ”hayır” diyememeleri en olumsuz özelliğidir.
 • Soğukkanlı olurlar.
 • Çevrelerine verdikleri mesaj ”Bana saygı gösterin” şeklindedir.
 • Mavi karakterli kişilere göre daha duygulu ve heyecanlı bir yapıya sahiptirler.
 • Takım oyuncularıdır.
 • Nadiren başkalarıyla çatışmaya girerler.
 • Öne çıkmaya çalışmazlar.
 • Başkalarını, fikirlerini açmaya teşvik etme konusunda beceriklidirler.
 • Başka insanların katkılarındaki değeri görme konusunda çok yeteneklidirler.
 • Çatışan fikirleri bütün tarafların destekleyebileceği bir senteze kavuşturma konusunda da becerileri vardır.
 • Uyumlu ilişkilere çok değer verdiklerinden dolayı çoğunlukla gergin havayı dağıtırlar.
 • Arka planda kalmaya özen gösterdikleri için birçok ekip çalışmasında isimsiz kahramanlar olarak rol alırlar.
 • İnsanlar onlara güvenerek açılırlar.
 • Bazen arkadaşlığı abartır ve bu yüzden işlerini ihmal edebilirler.
 • İnsanlarla olan ilişkilerine gereğinden fazla zaman ve dikkat ayırabilirler.
 • Diğer karakterlere göre daha duyarlıdırlar.
 • Herkesin derdini dinlerler.
 • Sabırlı tutumlarının arkasından ani patlamalar meydana gelebilir.
 • Göz temasında rahattırlar, yüz ifadeleri anlam yüklüdür.
 • Sesleri sıcaktır ve seslerinin tonları oldukça düşüktür.
 • Otorite kullanma konusunda yufka yüreklidirler.
 • Kimi zaman otoriteyi yanlış kullanabilirler.
 • Kırmızı karakterli bir hanım ile yeşil karakterli bir erkeğin evliliğinde son söz hep yeşil karakterli erkeğe aittir.. Bu söz ”Peki Karıcığım” olur.
 • İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler.
 • Esprileri ince nükteler içerir.
 • Bu esprilerdeki inceliği anlamak için insanların biraz düşünmeleri gerekir.
 • Eleştiri almaktan çekinirler ve insanların onlara duyduğu saygıyı zedelemek istemezler.
 • Her şeyin ters gittiği bir anda bile insanları ince esprileriyle tebessüm ettirebilirler.
 • Çok rahattırlar.
 • Onlar için şimdi yapmakla daha sonra yapmak arasında hiçbir fark yoktur.
 • Kendileriyle barışıktırlar.
 • Kimseye karşı kırıcı olmazlar.
 • Kimse onlara düşmanlık beslemez.
 • Çok gerekli görmedikçe insanları eleştirmezler.
 • Herkesi olduğu gibi kabul etme düşüncesi içindedirler.

Bir Cevap Yazın