Beyne Göre Hareket Eden Seks Hormonları

Kan dolaşımı vücudun çeşitli bölgelerine hormon taşır. Davranışı doğrudan etkileyen seks hormonları öncelikle beyin hücrelerini bir şekilde etkilemelidir. Bilim adamları androjenlerin ve östrojenlerin hücrelerdeki belirli reseptörlere bağlanarak hareket ettireceğini düşünürler. Hormon reseptörlerinin sistemleri daha sonra DNA sentezini teşvik eder – genlerin vücut değişikliklerinde kendilerini ifade etme sürecinde kritik bir adımdır. Farklı hormonların farklı reseptörleri vardır, bu nedenle davranışın bir belirleyicisi kaç androjen veya östrojen reseptörlerinin mevcut olduğudur; bir diğeri, belirli bilişsel işlevleri kontrol eden beyin bölgelerindeki reseptörlerin yeridir. Hayvanlarda, yüksek konsantrasyonlarda seks hormonu reseptörleri hipotalamusta, hipokampusta ve serebral korteksin bazı kısımlarında bulunur – erkeklerde ve kadınlarda yapı bakımından farklılık gösteren alanlar. Hipotalamus, erkek veya kadın üreme davranışının ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemede önemlidir. Sıçanlarda, preoptik alanın belirli bir kısmı, seks hormonlarının erken etkileri nedeniyle erkeklerde kadınlardan daha büyüktür.6 İnsanlardaki benzer bölge, ön hipotalamusun interstisyel çekirdeği olabilir. Bölgenin belirli bölgeleri insan erkeklerinde kadınlara göre daha büyüktür, bu da bölgelerin insan cinselliğine dahil olabileceğini düşündürmektedir. Hipokampus, bazı kemirgenlerde (erkeklerde daha büyük) erkekler ve dişiler için farklı formlara sahip olan ve mekansal hafızayı ve navigasyonu destekleyen başka bir yapıdır. Boyut farkı androjenlerin erken etkisinden kaynaklandığı görünmektedir. İnsan hipokampal bölgesinde bugüne kadar cinsiyete bağlı boyut farklılıkları bildirilmemektedir; ve insanlarda bu bölge daha genel bellek işlevlerine hizmet edebilir.

Bir Cevap Yazın