Deli Oğlan Yıldırım, Satranç Ustası Timur

Deli Oğlan Yıldırım, Satranç Ustası Timur

Timur, Anadolu’ya 1402’den çok daha evvel gelecekti. Yanındaki ulemâ onu durdurdu. Çünkü Yıldırım Beyazıt Niğbolu’da kâfirin üstüne yürümüştü ve zafer kazanmıştı. Ona zarar vermek uygun değildi. Ancak Yıldırım Bayezıt, çok hevesli bir deli oğlandı. Savaşı daha başlamadan kaybetmişti. Timur’a meydan okudu. Timur, çok iyi satranç oynardı. Bir strateji dehasıydı ve çok tecrübeliydi. Sakin ve düşünmeden asla hamle yapmazdı. Yıldırım Han, onu yakalamak için Erzincan’a kadar gitti. Timur ne yaptı, dolana dolana Ankara’ya geldi. Yıldırım, tekrar geri döndüğünde, Timur bütün su kanallarını tutmuştu. Yorgun, bitkin, susuz Osmanlı ordusu savaşa zaten mağlup başlamıştı.

Prof. Dr. Halil İnalcık

Bir Cevap Yazın