Abe Bu Kimdir?

Tekrar tahta çıkartmak için onca uğraş verdiği III. Selim’in kanlar içindeki naaşıyla karşılaşan Alemdar Mustafa Paşa, bu manzara karşısında ölü sultanın ayaklarına kapanıp feryat etti ve buna sebep olanlara karşı tehditler savurdu. Bu sırada Şehzâde Mahmud, Hasekiler Dairesi damından Kuşhâne Damı’na geçti ve buradan bir merdivenle aşağı indi. Şehzâdeyi tanımayan Alemdar’ın, Rumeli aksanıyla “Abe bu kimdir” diye etraftakilere sorduğu, İmam Hafız Ahmed Efendi’nin bu soruya, “Sultan Mahmud Efendimizdir. Hilâfet sırası kendilerinindir. Ben biat eyledim, hayırlı işin tamamlanması size kalmıştır” diye cevap verdiği söylenir.

Alemdar derhal yeni padişahın eteğini öptü. Artık “II. Mahmud” ünvanıyla Osmanlıların yeni padişahı olan genç hükümdar, az önce can pazarından güç bela kurtulmasına rağmen büyük bir metanetle Alemdar’a, kuzeninin katillerini bizzat kendisinin cezalandıracağını vadetti ve hemen askerlerini dağıtıp silahlarını çıkartarak Hırka-ı Şerif Dairesi’ne gelmesini söyledi. İkindiden sonra Bâbüssaâde önünde kurulan tahtta devlet erkânının biâtını kabul eden II. Mahmud, sadâret mührünü Alemdar Mustafa Paşa’ya verdi. Ağabeyi IV. Mustafa’yı sarayda sıkı bir gözetim altına aldı. İstanbul’da sürmekte olan karışıklıklar yüzünden yeni padişahın kılıç alayı bir süre ertelendi.

Kaynak: Erhan Afyoncu, Uğur Demir, Ahmet Önal, Askeri İsyanlar ve Darbeler, Yeditepe Yayınları

Bir Cevap Yazın