Küresel Kaynak Kullanımı

Küresel Kaynak Kullanımı

Dünya üzerinde ticarette başarılı olan ülkelere bakıldığında bu ülkelerin rekabeti en etkin kullanan, küresel serbest piyasa ekonomisinden en çok kâr elde eden, küresel üretimde en etkili olan ve uluslararası ticarete en çok yönelmiş olan ülkeler olduğu görülmektedir.

Küresel kaynak kullanımı da bu noktada ülkeler için önemli olmaktadır. Kaynak kullanımı (sourcing), satın alma ya da tedarik olarak da adlandırılmaktadır ve ürün, malzeme ve hizmetlerin kimden ve nereden tedarik edileceği konusunda kararların alındığı sürece verilen isimdir. Küresel kaynak kullanımı ise (global sourcing), mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesidir. Küresel kaynak kullanımının en önemli nedenleri arasında diğer ülkelerde işgücü ve hammadde maliyetlerinin düşük olması, yüksek vergi indirimlerinin uygulanması ve gümrük vergilerinden ya muaf olunması ya da bu vergilerin çok düşük uygulanıyor olması sayılabilir. İşletmeler küreselleşen dünya pazarında artan rekabet ortamında know-how’ın (bil-yap) olduğu yerlerde konumlanmakta, en ucuz yerlerden malzeme ve hammadde satın almakta, dağıtım ve işgücü maliyetlerinin düşük olduğu yerlerde de üretim yaparak ürünlerini uluslararası pazarlarda satışa sunmaktadırlar. Bu noktada da tedarik zinciri yönetimi işletme için en iyi şekilde yerine getirilmesi gereken en önemli fonksiyonlardan birisi olmaktadır.

İşletmeleri uluslararası pazarlara iten bazı nedenler vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

• Uluslararası Müşteriler: İşletme müşterilerinin ulusal pazarların yanında uluslararası pazarlara da yönelmiş olması, işletmeyi yabancı pazarları da takip etmeye zorlamaktadır. Çünkü müşteri tedarikçisinin kendi bulunduğu her pazarda olmasını istemektedir.


• Uluslararası Rekabet: İşletme rakiplerinin uluslararası olması durumunda işletme onlar ile yarışabilmek için uluslararası olmak istemektedir.


• Yasal Düzenlemeler: Ülkelerdeki bazı yasal düzenlemelerin çok katı olması bazı ürünlerin ülke içerisinde üretilmesini zorlaştırmaktadır. Ülke içinde üretilemeyen bu ürünler ithal edilmek zorunda kalınmaktadır.


• Yeni ve Geniş Pazarlar: İç pazar doyum noktasına geldiğinde, ürünün yurt dışı pazarlarda ki talep tahminleri tatmin edici olduğunda ya da dış pazarlardan daha düzgün bir nakit akışı olacağı düşünüldüğünde işletme yeni pazarlar arayışına girmektedir.


• Ölçek Ekonomileri: İşletmeler daha çok üretim ve dış pazarlarda satış yaparak birim maliyetlerini düşürebilirler.


• Maliyet Avantajı: İşletmeler girdi avantajları nedeni ile yurt dışında üretim ve satış yapmak isteyebilirler.

Uluslararası faaliyet göstermeye başlayan işletmeler doğal olarak küresel kaynaklardan yararlanmaktadır. Üretim artık çok geniş bir coğrafyada yerine getirilmektedir. Alman firması olan Adidas, Çin’de ürettiği spor ayakkabıyı, Türkiye’de satmaktadır. İşletmelerin bu çok uluslaşması ve kaynak kullanımının da uluslararası hale gelmesi ile ürün ve hizmetlerin rahatlıkla akışının sağlanabilmesi için küresel tedarik zincirine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir Cevap Yazın