Talat Paşa Mason Mu?

Masonluk şeytana tapanların barındığı bir örgüt değildir. Özellikle pek çok bilindik şahsiyette ya masondur ya da masonlarla bağlantısı vardır. Amerikan iç savaşında iki tarafta da masonlar vardır. Masonluk günümüzdeki gibi siyasi parti üyeliği kadar normal bir teşkilattır. Her mason olan vatan haini değildir. Sadrazam olduğu dönemde kendisine Mason olduğu yönünde yapılan sataşmalara, kürsüden şöyle yanıt vermiştir:

… Şahsım hakkında bir itham da Mason olduğumdur. Evet, Masonum. Nasıl Bektaşiliği, milli bir tercih yolu olarak kucakladımsa, Masonluğu da alem şümul bir beşeri muhabbet ve uhuvvetin bütün insanlık için saadet ve huzuru temin ve tesis edecek yolun, daha çok fikri irşat membalarından telakki ve kabul ettim. Böylesine alem şümul muhabbet ve uhuvvete milletimi layık ve bu faziletin onun zatında mündemiç olduğuna inanarak, Osmanlı Masonluğu’nun Maşrık-ı Azamlığını kemal-i fahr ile kabul ve ifa ettim…

Bir Cevap Yazın