Hayvanlara Karşı İşçi Sınıfı Şiddeti

Şirketlerin hayvan sömürüsüne ek olarak, zulmün, sömürünün ve yok edişin daha dağınık bir alanı bulunmaktadır. Kısmen bu ekonomik zorunluluklarla yönlendirilmektedir –aşırı yoksullukla dişlerini satmak için bir fili yasak bölgede avlamak arasında bir seçim yapılırsa, hayvanların mutluluğunun birçok insanın önceliklerine göre hemen hemen daha düşük olacağı şaşırtıcıdır. Fakat üzerlerinde iktidarları oldukları –hayvanalar veya çocuklar- tarafından yaşadıkları hüsranı gösteren güçsüz bir unsur da vardır. Marx bir yük hayvanı veya bir araç olarak muamele gören kölenin ‘birine acımasızca ve diğerine hasar verici bir şekilde davranmanın ona farklı hissetmenin hoşnutluğunu verdiğine’ işaret etmişti (Marx, 1867). Tahakküm ilişkilerini öğrenmek bazı çalışan sınıf erkeklerinin hayvanları neden öldürmekten zevk aldıklarını kısmen açıklar. Tilki avı bile, zengin tarafından ve zengin için organize edilirken, ödenmiş ve ödenmemiş teriyer erkeklerinin ve av takipçilerinin zıt sınıflardan bir karışımın katılımına dayanır. Bu Londra’daki Hyde Park’ta avlanma lehine kitlesel mitingle açığa çıkmıştı (1997). Bunun bir çeşit zıt sınıfların kendiliğinden kırsal isyanı olarak öne sürülmesi aslında onun gözler önüne serdiğini şeyi gizlemişti: kırsal ekonomide halen varolan yarı feodal himaye ilişkileri. Halen birçoğu ödenmiş veya iştirak etmeye zorlanmış iken, ülkede en uzun çalışma saati ve en düşük ücretlerle yüzyüze kalmış olarak kırsalda çalışan sınıfın kendi sefalet durumumlarını korumaları için patronlarının safını tutmaya hazırdırlar. Louise Michel’in ‘insan, hayvanlara karşı kendilerine tahakküm uygulayanlara sinen insanlardan daha yırtcıdır’ görüşünü hatırlayalım.

Bir Cevap Yazın