İktisada Giriş: Talebin Gelir Esnekliği

Daha önce bir mal için yazdığımız talep fonksiyonunda, bu kez tüketicilerin geliri dışında diğer tüm faktörler sabit bırakılmaktadır. Bu durumda tüketicilerin geliri değiştiğinde talep eğrisi kaymaktadır. Tüketicilerin gelir değişmelerine karşı duyarlılıklarını ölçmek için iktisatçılar gelir esnekliği kavramını geliştirmişlerdir. Gelir esnekliği, parasal gelirde ortaya çıkan yüzde bir oranındaki bir değişiklik sonucu talep miktarında meydana gelen yüzde değişmedir. Hatırlanacak olursa talebin fiyat esnekliğinde; talep eğrisi üzerinde yukarı ya da aşağı hareket edildikçe tüketicilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığı ölçülmekteydi. Oysa gelir esnekliği, Grafik 4.8’de görüleceği üzere talep eğrisi bir pozisyondan bir başka pozisyona kaydığında tüketicilerin gelir değişmelerine karşı duyarlılığını ölçmektedir. İşte tek fark buradadır. Grafikte talep eğrisinin D0’dan D1’e kayması gelirin I0’dan I1’e yükselmesinin bir sonucu olarak varsayılmaktadır. Miktardaki Q0’dan Q1’e değişme veri bir P0 fiyatında ölçülmektedir. Gelir esnekliği formülü,

Formülde gerçek sayılar kullanarak gelir esnekliğinin nasıl hesaplanacağını göstermek yararlı olacaktır. Bir ailenin yıllık geliri 15 bin TL’den 20 bin TL’ye yükseldiğinde, yıllık et tüketiminin 24 kg’den 30 kg’ye çıktığını varsayalım. Formüle göre Q0=24, Q1=30, I0=15 bin TL, I1=20 bin TL. Gelir esnekliğini hesaplarsak;

Bir Cevap Yazın