Kromozomal Saplamalar

Kromozomal Saplamalar Temel Veteriner Genetik

Diploit organizmalarda genellikle iki haploit kromozom takımı bulunmaktadır ancak bazı durumlarda kromozom sayısında değişiklikler, parça eksilmesi, eklenmesi veya tekrarlanması, kromozomlar arası parça değişimleri gibi nedenlerle değişiklikler olabilmektedir. Bunların gen mutasyonlarından ayrılması için de kromozom mutasyonları veya kromozomal sapmaları terimleri kullanılmaktadır. Sayısal ve yapısal olarak ikiye ayrılan kromozomal sapmalar, hem otozomlarda hem de gonozomlarda görülmektedirler. Kromozomal sapmalar özellikle Genetik biliminin Sitogenetik dalının konusudur. Sitogenetik, hücrenin yapı ve fonksiyonları ile ilgilenen başlıca çalışma alanı kromozomlar olan, genetik alt dalıdır. Çeşitli boyama metodlarını içeren (G-bantlama, C bantlama vb. gibi) karyotipleme işlemi yapılarak kromozom sayı ve yapıları incelenmektedir (Şekil 9.11). Ancak gelişen teknolojilerle beraber karyotipleme yerini moleküler sitogenetik çalışmalara bırakmıştır.

Bir Cevap Yazın