Kromozomal Saplamalar

Kromozomal Saplamalar Temel Veteriner Genetik Diploit organizmalarda genellikle iki haploit kromozom takımı bulunmaktadır ancak bazı durumlarda kromozom sayısında değişiklikler, parça eksilmesi, eklenmesi veya tekrarlanması, kromozomlar arası parça değişimleri gibi nedenlerle değişiklikler olabilmektedir. Bunların gen mutasyonlarından ayrılması için de kromozom mutasyonları veya kromozomal sapmaları terimleri kullanılmaktadır. Sayısal ve yapısal olarak ikiye ayrılan kromozomal sapmalar, hem otozomlarda hem de gonozomlarda görülmektedirler. Kromozomal sapmalar özellikle Genetik biliminin Sitogenetik dalının konusudur. Sitogenetik, hücrenin yapı ve fonksiyonları ile ilgilenen başlıca çalışma alanı kromozomlar olan, genetik alt dalıdır. Çeşitli boyama metodlarını içeren (G-bantlama, C bantlama vb. gibi) karyotipleme işlemi yapılarak kromozom sayı ve yapıları incelenmektedir (Şekil … Okumaya devam et Kromozomal Saplamalar

DNA Replikasyonu

DNA Replikasyonu Temel Veteriner Genetik Replikasyonun kelime anlamı kopya ya da aynısıdır. DNA replikasyonu ise DNA’nın çift ipliğinin birbirinden ayrılıp yeni tamamlayıcı ipliklerin sentezlenmesi anlamında kullanılmaktadır. DNA ipliklerinde yer alan bazların rastgele değil belli bir düzen içinde eşleştiklerinin keşfedilmesi ile hücre bölünmesi sırasında DNA’nın kendini nasıl çoğaltığı daha iyi anlaşılabilmiştir (A-T, G-C). Pek çok protein ve enzimin yer aldığı oldukça karmaşık bir mekanizma ile gerçekleşen bu olay son derece kusursuz ve bir o kadar da hızlıdır. Bölünen tüm hücrelerde gerçekleşen replikasyonun amacı DNA’nın kendini çoğaltmasıdır. Genetik bilginin atadan döle doğru aktarılması devamlılığın ve üremenin temelidir. Bu kural yaşayan ve üreyen … Okumaya devam et DNA Replikasyonu

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru-Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisinde fenotipine bakarak bireyin genotipi söylenebilir? a. Dominantlık b. Ekspresiviti c. Epistazis d. Eş baskınlık e. Hiçbiri 2- Tavuklarda tüy renginin belirlenmesinde allel olmayan gen etkileşimleri ile ilişkili olarak AA ve Aa genotipinde beyaz renklilik oluşmaktadır. aaBB ve aaBb genotiplerinde renklilik oluşmaktadır. aabb genotipinde de beyazlık olmaktadır. İki allel için heterozigot bireylerin çaprazlanmasında oluşacak yavruların fenotipik frekansı aşağıdakilerden hangisidir? a. 15 beyaz, 1 renkli b. 13 beyaz, 3 renkli c. 12 beyaz, 4 renkli d. 9 beyaz, 7 renkli e. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru-Cevap