Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru-Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisinde fenotipine bakarak bireyin genotipi söylenebilir?

a. Dominantlık

b. Ekspresiviti

c. Epistazis

d. Eş baskınlık

e. Hiçbiri

2- Tavuklarda tüy renginin belirlenmesinde allel olmayan gen etkileşimleri ile ilişkili olarak AA ve Aa genotipinde beyaz renklilik oluşmaktadır. aaBB ve aaBb genotiplerinde renklilik oluşmaktadır. aabb genotipinde de beyazlık olmaktadır. İki allel için heterozigot bireylerin çaprazlanmasında oluşacak yavruların fenotipik frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 15 beyaz, 1 renkli

b. 13 beyaz, 3 renkli

c. 12 beyaz, 4 renkli

d. 9 beyaz, 7 renkli

e. 5 beyaz, 11 renkli

3- Endülüs tavuk ırkında B (siyah) ve b (beyaz) genleri heterozigot olduğunda mavi tüy rengi görülmektedir. F1 ler kendi aralarında melezlenince, F2 de beyaz tüylü yavruların frekansı kaçtır?

a. 0

b. 1/4

c. 2/4

d. 3/4

e. 1

4- İspanyol Cocker köpek ırkında B geni siyah renkliliği belirliyor ve çekiniği b geni ise kırmızı renkliliği belirliyor. Koyu renkliliği S geni belirliyor ve çekinik alleli ise beyaz benekliliği belirliyor. Biri siyah, biri kımızı, biri siyah ve beyaz ve iki tane de kırmızı beyaz fenotipteki yavruların anne ve babalarının genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Baba bbss ve anne BBss

b. Baba bbSs ve anne BBss

c. Baba bbss ve anne BbSs

d. Baba BbSs ve anne BBss

e. Baba BbSS ve anne Bbss

5- Shorthorn sığır ırkında beyaz renkli ineklerde uterusun (döl yatağı) gelişiminde bozukluklar olmaktadır. Beyaz renkli düvelerde görülen bu kalıtsal hastalık ile beyaz renklilik arasındaki genetik ilişki aşağıdaki gen etkileşimlerinin hangisinden kaynaklanır?

a. Resesif epistazis

b. Pleitropi

c. Penetrans

d. Eş baskınlık

e. Üstün baskınlık

6- İrlanda Seterleri normalde kırmızı deri rengine sahiptir. Bununla beraber siyah deri renkli hayvanlara da rastlanmaktadır. Deri rengine örneğin A ve E gibi pek çok gen etki etmektedir. Dominant A alleli E lokusuna epistatik etki yapmakta, yani A allelinin varlığında daima kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Aynı zaman da E lokusundaki homozigot resesiflikte de (ee) kırmızı deri rengi ortaya çıkmaktadır. Diğer genotiplerde siyah renklilik belirmektedir. İki heterozigot hayvanın melezlenmesiyle siyah yavru olma olasılığı kaçtır?

a. 9 / 16

b. 3 / 16

c. 1 / 16

d. 13 / 16

e. 8 / 16

7- Beagle köpek ırkında deri renginde alacalığın çeşitlik göstermesi aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisine bir örnektir?

a. Epistazis

b. Ekspiresiviti

c. Penetrans

d. Eksik baskınlık

e. Hipostazis

8- Allel genler birbirlerine aşağıdaki etkilerden hangisini yapmaz?

a. Resesif etki

b. Dominant etki

c. Kodominant etki

d. Eksik Dominant etki

e. Epistatik etki

9- İki ırk melezlendiğinde F1 generasyonunun fenotipik performansının ebeveyn ırklardan daha yüksek oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Over dominans (üstün baskınlık)

b. Süper enerji

c. Hibridizasyon

d. Homozigotluk

e. Kodominans (eş baskınlık)

Bir Cevap Yazın