Kurşunun Özellikleri Nelerdir?

Kurşunun Özellikleri:

 • Düşük erime sıcaklığına sahiptir.
 • Yüksek özgül ağırlığı vardır.
 • Kolay şekil verilebilirliğe sahiptir.
 • Toksik yani zehirleyicidir. Sağlığa zararlıdır. Bu nedenle kullanım alanları da sınırlandırılır.
 • X – ışını vesaire radyasyona karşı bariyer (kalkan) oluşturur. Daha detaylı açıklamak gerekir ise, yoğunluğu yüksektir ve ışın geçirgenliği düşük olduğundan radyasyondan korunmak amacıyla kullanılır.
 • Lehim alaşımlarında ana alaşım elementidir.
 • Az miktarda antimon ile karıştırıldığında mukavemeti artar.
 • Atom Numarası 82’dir.
 • Kaynama Noktası 1755 Santigrat Derecedir.
 • Erime Noktası 327 Santigrat Derecedir
 • Erime sıcaklığı düşüktür. Bu nedenle oda sıcaklığında tekrardan kristalleşir.

Bir Cevap Yazın