Eksonükleaz, Ekstrasellülez, Epigenetik, Eradikasyon:

Eksonükleaz, Ekstrasellülez, Epigenetik, Eradikasyon Nedir?

Eksonükleaz: DNA moleküllerini 5’-3’ ya da 3’-5’ yönünde hidrolize eden enzim.

Ekstrasellüler: Hücre dışı Embriyo: Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigotun bölünmeler geçirmeye başlamasıyla eriştiği gelişim basamağıdır.

Epigenetik: Genomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle Fenotipe farklı yansıması. Örneğin gende çeşitli bölgelere metil (CH3) eklenerek ifade edilmesinin engellenmesi.

Eradikasyon: Bir hastalığın ortadan kaldırılması, yok edilmesi.

Bir Cevap Yazın