Radyoaktif, Rekombinant DNA, Replikasyon, Replikasyon çatalı, RNA

Radyoaktif, Rekombinant DNA, Replikasyon, Replikasyon çatalı, RNA

Radyoaktif: Çekirdek bozunması yoluyla radyasyon ışını saçan madde.

Rekombinant DNA: Doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlere ait DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilip yeni birleşimler sonucu elde edilen DNA molekülüne verilen isimdir.

Replikasyon: İki polinükleotitten oluşan heliksin replikasyon enzimleri yardımıyla açılarak DNA’nın kendini yarı korunumlu olarak eşlemesi işlemi, diğer bir deyişle DNA’nın self duplikasyonu.

Replikasyon çatalı: Atasal ipliklerinin birbirinden ayrıldığı ve yeni iki ipliğin sentezlenmeye başlandığı DNA bölgesidir.

RNA: Ribonükleik asit’in kısaltmasıdır. Bazı virüsler için kalıtım materyali olmakla beraber başlıca görevi tüm canlılarda DNA’dan protein üretimidir.

Bir Cevap Yazın