Sendrom, Servis periyodu, Sfingomiyelin, Sinapsis

Sendrom, Servis periyodu, Sfingomiyelin, Sinapsis Nedir?

DNA (deoxyribonucleic acid) structure, illustration.

Sendrom: Bir hastalığı karakterize eden, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, aynı anda ortaya çıkarak tek bir olgu olarak kendilerini gösteren belirtiler bütünü.

Servis periyodu: Servis periyodu bir ineğin doğum yaptıktan sonra başlayıp gebe kalıncaya kadarki geçen süredir.

Sfingomiyelin: Hayvansal hücre membranınn ana bileşenlerinden biridir.

Sinapsis: Hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmeleri

Bir Cevap Yazın