Hatunların Şahı Tomris Hatun

Hatunların Şahı Tomris Hatun

Tomris hatunun elinde Pers kralı kellesi O dönemde Saka Türkleri yani İskitler, geniş bozkırları işgale yeltenen Pers Kralı II. Kyros’u bozguna uğrattılar. Saka Türkleri ordusunun komutanı ise Tomris’dir.

Pers imparatoru, sürekli Saka Türklerinin topraklarına akın etmiş; Sakalar ise hep geri çekilerek, savaş için uygun anı beklemiştir. Buna binaye Büyük Kiros, Tomris Hatun ile evlenmek istemiştir. Eğer evlenirlerse bu akınların biteceğini vadetmiştir. Tomris Hatun bu teklifi reddetmiştir.

Tomris Hatun’un evlilik teklifini reddetmesinden Büyük Kiros, Sakalara savaş ilan etmiştir. İki ordu savaşmak için karşılıklı konumlandığında hava kararmıştır. Savaşmak için havanın aydınlanmasını beklemişlerdir. Bu arada Büyük Kiros haince bir plan düşünmüştür. İki ordunun ortasında bir yere, içinde şaraplar, yiyecekler ve güzel kızlar olan bir çadır kurdurtmuştur. Tomris Hatun’un oğlu ve yanındaki Saka kuvvetleri bu çadıra ansızın saldırmışlardır. İçeride birkaç Pers’i öldürdükten sonra ise çadırda eğlenceye dalmışlardır. İlerleyen saatlerde Persler, çadırı basıp Sakaları öldürmüşlerdir.Elbette ölen Sakaların arasında Tomris Hatun’un da oğlu vardır. Tomris Hatun hem bir lider hem bir anne olarak öfkeyle dolmuş ve şunu dile getirmiştir:

“Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!”

Alp Er Tunga’nın haince zehirleyerek öldürülmesiyle başlayan Türk – Acem düşmanlığı iyice alevlenmiştir. Ertesi gün, Tomris Hatun askerlerinin başına geçmiş ve Persler’e hücum etmişlerdir. Persler yenilmişlerdir. Bu savaşta “turan taktiği” ustaca uygulanmıştır. Ölenler arasında Pers Kralı “Büyük Kiros’da” vardır. Tomris Hatun yeminini yerine getirmiştir. Büyük Kiros’un kesilmiş kafasını kan dolu bir fıçıya atarak

“Ey, kan dökücü! Hayat boyu kana doymamıştın ve insan kanını su gibi akıtmıştın. Bu aydınlık dünyada sen açgözlü kana doymamıştın. Şimdi ise öteki dünyada kana doyacaksın. Seni kana doyuracağım diye söz vermiş­tim. İşte sözümü yerine getirdim” demiştir.

Bir Cevap Yazın