Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Araç Gereçler

Kimya laboratuvarında yapılan deneyler yeni icatların ortaya çıkmasını sağlar. Deneylerde kullanılan malzemelerin özelliklerini ve hangi maddeleri hangi malzemelerle kullanmak gerektiğini bilmek sağlıklı deneyler yapmak için önemlidir. Deneylerde kullanılan laboratuvar temel araç gereçleri aşağıdaki gibidir.

  • Pipet: Çok hassas ve az miktardaki (1 mL, 5 mL, 10 mL) sıvı hacimlerinin ölçümünde, sıvı maddeleri istenilen ölçüde bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılan cam malzemedir. Çabuk buharlaşan sıvıların ölçülmesi için uygundur.
  • Cam balon: Çözeltilerin hazırlanması, saklanması, ısıtma, kaynatma, bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi işlemlerinde kullanılır. Çeşitli hacimlerde üretilmiş olup, iki veya üç ağızlı olanları da vardır.
  • Balon joje: Farklı hacimlerde (25, 50, 100, 250, 500, 1000 mL) üretilir. Konulan sıvının sıcaklığı önemlidir (genellikle 20°C) ve balon joje üzerinde belirtilir. Titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Boyun kısmında kabın ölçü çizgisi bulunur.
  • Ayırma hunisi: Birbiri ile karışmayan sıvıları (zeytinyağı – su vb.) ayırmada ve ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır. Yoğunluğu küçük olan sıvı üstte kalır, musluk açıldığında alttaki sıvı toplama kabına alınır.
  • Dereceli silindir (Mezür): Saf sıvı ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan üzerinde hacim göstergesi çizgiler bulunan (mL cinsinden) cam kaplardır. Genellikle büyük hacimli çözeltilerde (50 – 100 mL arası) kullanılır.
  • Erlenmayer: Koni şeklinde, ağız kısmına doğru daralan cam malzemedir. Rahatça karıştırmaya imkan veren yapısı nedeniyle genelde titrasyonlarda kullanılır. Çözelti hazırlama, saklama, kristallendirme vb. amaçlar için kullanılabilir.
  • Büret: Alt kısmı musluklu, üzeri çizgilerle derecelendirilmiş, boru şeklinde cam malzemedir. Titrasyon işleminde sıvının hacmini ölçmede kullanılır.
  • Beherglas: Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi işlemlerde kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı camdan üretilmiş ve içindeki sıvıyı kolayca boşaltmaya sağlayacak şekilde ağız kısmı olukludur.

Bir Cevap Yazın