El-Aziz (Üstün)

El-Aziz (Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip)

”Allah’ı sakın elçilerine verdiği sözden dönen sanma. Gerçekten Allah azizdir, intikam sahibidir.”

(İbrahim: 47)

Ey her şeye galip gelen ”Aziz” olan Allah’ım! Nefsimizden ve halimizden zilleti bertaraf eyle.

Bir Cevap Yazın