Hayvancılık Ekonomisi: Mali (Parasal) Koşullar

Hayvancılık Ekonomisi: Mali (Parasal) Koşullar

İşletmelerde işgücünün devamlılığı ve verimliliğinin sağlanmasında personele verilen ücret ve mali haklar (prim, ikramiye vb.) önemli rol oynamaktadır. Çalışana yaptığı işin niteliğine, çalışma koşullarına ve zorluk derecesine göre ücret sistemi uygulamak gerekmektedir. Bu sistemde aynı işi yapan bireylerin aldığı ücret eşit ise buna “eşit ücret sistemi” veya “adil ücret sistemi” adı verilmektedir. İşletmede adil ve rasyonel bir ücret sisteminin uygulanmaması halinde personelde verim düşüklüğü gözlenmekte, ürün kalitesi bozulmakta, maliyetler yükselmekte, iş barışının ise bozulması gibi önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Bir Cevap Yazın