Augsburg Barışı Türklerin Zararına Oldu!

Augsburg Barışı Türklerin Zararına Oldu!

Augsburg Barışı olarak da adlandırılan Augsburg Barışı, Kutsal Roma İmparatoru Şarlken ile Schmalkaldic Birliği arasında Eylül 1555’te imparatorluk şehri Augsburg’da imzalanan bir antlaşmaydı. İki grup arasındaki dini mücadeleyi resmen sona erdirdi ve Hıristiyanlığın yasal bölünmesini Kutsal Roma İmparatorluğu içinde kalıcı hale getirerek, yöneticilerin devletlerinin resmi itirafı olarak Lutheranizmi (Protestanlık) veya Roma Katolikliğini seçmelerine izin verdi. Bununla birlikte, Augsburg Barışı düzenlemesi, Avrupa’daki birçok Hıristiyan birliğini sona erdirmekle de tanınır. Curius regio, ejus religio (hükümdarın dini neyse, ülkesinin dini de odur) formülü benimsendi. Böylece her hükümdara kendi topraklarının dinini belirleme yetkisi verilmiş oldu. Protestanlar ile diğer Hristiyanlar barıştı. Daha sonra ise Protestanlık hızlıca yayılarak Avrupaıların dini bakış açılarını da etkiledi ve Avrupalılar bilime sarıldı. Sonucunda ise bu olay Türklere kısa vadede yarar getirsede uzun dönemde çok büyük zararlar getirdi. Bilimde gelişen Avrupalılar savaşlarda Türkleri yenmeye başladı.

Bir Cevap Yazın