İngiltere’de Kral-Kraliçenin Yetkileri Var mı? Yetkiler Sembolik mi?

İngiltere Monarşi ile yönetilen bir ülkedir. İngiltere’de Cumhuriyet yoktur. Peki, İngiltere’de Kral-Kraliçenin Yetkileri Var mı? Yetkiler Sembolik mi? İngiltere’nin resmi dini var mı? İngiltere dinsiz mi yoksa dine bağlı mı?

İngiltere dediğimiz ülke aslında Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülkeden biridir. Bu ülkeler ise şunlardır: Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere’dir.

Birleşik Krallık Kral ya da Kraliçe ile yönetilir. Hanedan üyeleri arasında cinsiyet ayrımı yoktur. Sıra kimde ise tahta o oturur. Bu yüzden şu an Birleşik Krallık’ın başında Kraliçe Elizabeth vardır. Peki, bu Kraliçenin yetkileri var mıdır?

Türkiye’de ağzı olan konuştuğu veya klavyesi olan atıp salladığı için bu konuda çok kafa karışıklığı vardır. Birleşik Krallık’ın Monarşisi sembolik değildir. Devleti yönetme yetkisi vardır. Genelde eğitim sistemimizden dolayı Cumhuriyet ile yönetilen ülkelere özgürlükçü, diğerlerine ise yobaz gözüyle bakılmaktadır. fakat alakası yoktur. İran, Çin, Kuzey Kore’de Cumhuriyet ile yönetilmektedir ama bu ülkeler totaliterlik konusunda Monarşi ile yönetilen ülkelere fark atmıştır. Monarşi ile yönetilen Birleşik Krallık da demokratik bir siyasi yapı varken Cumhuriyet ile yönetilen çoğu ülkede böyle bir yapı yoktur. Ayrıca sadece Birleşik Krallık değil Norveç, Belçika, Hollanda, İsveç gibi ülkeler de Monarşi / Krallık ile yönetilmektedir. Esas konumuza dönelim.

Birleşik Krallık da Monarşinin yetkileri sembolik mi?

Kral ya da Kraliçenin Sahip Olduğu Haklar

 • Kanun tekliflerini reddetme hakkına sahiptir.
 • Bakanları görevden alabilir.
 • Kraliçe parlamentoyu askıya alma ve tekrar göreve çağırma yetkisine sahiptir. Parlamentonun tatil edilmesi genellikle parlamento döneminin sonunda, parlamentonun göreve çağırılması ise Kraliçe’nin hazır bulunduğu parlamento açılışından hemen sonra yapılır.
 • Başbakanın istifa etmesinden sonra yerine atama yapar.
 • Onur Nişanı verebilir. Bu, Kraliçenin şövalyelik nişanı oluşturmaya ve herhangi bir vatandaşa nişan vermeye lütfetmesine dair imtiyazlı bir gücüdür.
 • Kraliçe yargılanamaz. – kraliçe mahkumları affedebilir.
 • Kraliçe ordunun başkomutanıdır ve orduya katılan herkes ona sadakat yemini eder.
 • Pasaportu çıkarma ve geri alma Kraliçenin imtiyazlı güçlerindendir. Bu güç bakanlarca Kraliçe adına sık sık kullanılır. Tüm İngiliz pasaportları Kraliçenin adına verilir.
 • Kanada gibi ülklere Vali atar.
 • Kraliçe orduyu düzenleme ve dağıtma hakkına sahiptir.
 • Kraliçe istediği kişiyi asilzade ilan edebilir.
 • Uygulamada her ne kadar Başbakan ve Parlamento tarafından yapılsa da Kraliçe’nin de diğer uluslara karşı savaş ilan etme yetkisi vardır.
 • İngiliz Hukukunda Kraliçe’nin hukuka üstünlüğü vardır, Kraliçe yargılanamaz ve özel hukukla da bağlı değildir.
 • Ayrıca çok masraflı saray harcamaları vardır ve bunlar için tek kuruş ödemezler. Hepsi devletten karşılanır. Zira devlet zaten onların mülküdür.

Gördüğünüz gibi pek sembolik durmuyor yetkileri… Ayrıca İngiliz Devletinin resmi dini vardır. Bu ise Anglikanizm dir. Anglikanizm, İngiltere’nin resmî kilisesi olan İngiltere Kilisesi’ne has ilke, doktrin ve kurumlar. İngiltere Kralı VIII. Henry’nin kurduğu bir Hristiyan mezhebidir. İngiliz Reformu, Katoliklik ve Protestanlık arasında bir orta yol olarak görüldüğü için Latince Via Media olarak adlandırılmıştır İngiltere’nin büyük bir kısmı Anglikan kilisesi mensupları olarak, Kanada’da bir azınlık ile Kuzey Amerika’daki bir kısım halk ‘Episkopal Kilise’ adı altında bu mezhebi benimsedi. Birleşik Krallık’ın monarşi soyu bu mezhebi benimsemiş ve mezhepten ayrılmamıştır. Ayin sistemi ve inanç bildirgesinde Book of Common Prayer adlı kitabı izler ve dünyanın her neresine gidilirse gidilsin, Anglikan Birliği’ne bağlı olan her kilise, teolojik ve liturjik uygulamalarda bu kitabı esas alır. Anglikan kelimesi Latince bir ibare olan Ecclesia Anglicana’dan gelir ve İngiliz Kilisesi anlamına gelir ve kökeni 1246 yılına kadar götürülebilir. Anglikanizm’e mensup olanlara Anglikan denir. Anglikan geleneğindeki Protestan ve Katoliksel ibadet arasındaki ayrım, bazı Anglikan Kiliseleri’nin ve Anglikan Mezhebi üyelerinin tartışma konusudur. Her Anglikan kilisesi kendi içinde özerktir. Anglikan Mezhebi bütün bu özerk kiliselerin İngiltere’deki ‘Canterbury Başpiskoposluğu’ çatısı altında bir araya gelmesiyle oluşur. Anglikan Mezhebi, Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks kilisesinden sonra dünyadaki en büyük üçüncü Hristiyan mezhebidir.

Sözün kısası, adamlar hem dini hem de monarşiyi İngiliz Kültürüne ve günümüz şartlarına uyarlayarak mükemmel bir sistem çıkarmışlar.

Bir Cevap Yazın