Tapu Memurlarının Veraset İntikal Vergisiyle İlgili Sorumluluğu

Tapu Memurlarının Veraset İntikal Vergisiyle İlgili Sorumluluğu

Satışı yapılan gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi hâlde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Konuya sorumluluk açısından yaklaşıldığında tapu memurunun vergi sorumlusu olduğu anlaşılmaktadır.

Bir Cevap Yazın