Emperyalizm Zenginlik Ve Ferah Getirir

Emperyalist ülkelerin ortak yönüne baktığımız da hepsinin zengin olduğunu ve halkın alım gücünün yüksek olduğunu görürüz. Bugün dünyanın demokrasi ve özgürlük havarisi ABD bile dediklerine zıt bir şekilde emperyalizmin etinden sütünden yararlanmaktadır. Küçük ülkelerin üstüne çökmekte, oranın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmektedir. Bu doğanın kanunudur. Doğada da güçlü olanlar zayıf olanları elemektedir. Türkiye emperyalist yarışta geri kalmış bir ülkedir. Türkiye sanayi devrimini kaçırarak adeta kendi ayağına sıkmış bir devlettir. Zaten 1. Dünya Savaşına sanayisini yükseltmiş bir ülke olarak girseydik büyük ihtimal savaşta yenilmeyecektik. 1. Dünya Savaşında Almanya’nın müttefikleri de zayıftı. Avusturya Macaristan, Bulgaristan gibi iki zayıf ülkenin yanında bir de sanayisi güçlü olmayan Türkiye vardı, fakat Türkiye mevcut durumuna göre çok iyi direnmiş ve çok fazla kayıp vermiş bir ülkedir. Ancak her ne şekilde olursa olsun savaşta yenildik. ABD ise savaşa sonradan dahil olmuş, savaştan önce de İngilizler ve müttefiklerine silah satarak kasasını doldurmuş, savaşa sonradan dahil olarak da yeni dünya düzeninde söz sahibi olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra da dünyayı yönetme iradesini İngilizlerden alarak mutlak bir güç haline gelmiştir. Bu gücünü SSCB’yi yıkarak perçinlemiş ve tek kutuplu dünya düzenini getirmiştir.

ABD’nin refahı sadece Emperyalizm ile gelmemiştir. Çünkü ABD zaten kaynak bakımından da zengin bir ülkedir ve çok fazla beyin göçü almaktadır. Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkeler ise saf Emperyalist güç ile zenginlik elde etmiştir. Küçücük Belçika Afrika’da büyük bir sömürü düzeni kurmuştur. Oradan çaldığı altınlarla ve elmaslarla dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmuştur ve Belçika halkı da refah içinde yaşamaktadır. Çin ve Rusya gibi doğu ülkelerinde ise Emperyalist olsa bile halkı her zaman fakirlik içinde yaşamaktadır. Çünkü bu ülkelerde emperyalist kültür sadece devlete çalışmaktadır. Batı Emperyalizminde ise devlet ele geçirdiği ganimetleri ve elde ettiği refahı kendi vatandaşı ile paylaşmaktadır.

Türkiye’de anti emperyalist tavır alan çok vatandaş var. Emperyalizmi dillerine dolaşmışlar. Arkadaşlar, anti emperyalist olursanız Belçikalısı, İngilizi, Fransızı, Amerikalısı hatta Araplar bile ülkenize gelir ve krallar gibi yaşar siz de kendi ülkenizde mülteci konumuna düşersiniz. Türkiye emperyalist olduğunda batı tipi bir emperyalizmi benimseyecek yoksa doğu tipi bir emperyalizm mi? Umuyoruz ki emperyalist düzene geçer ve batı tipi bir emperyalizmi benimser de Türk milleti artık refaha geçer.

Siz saldırmasanız size saldıranlar çok olacaktır. En büyük savunma saldırıdır. Siz sömürmeseniz başkaları sömürür. Ya sömüren olacaksınız ya da sömürülen.

Bir Cevap Yazın