Sağlıklı Yaşam ve Sanitasyon İşlemi

Sağlıklı yaşam ortamının oluşturulmasının istendiği yerde uygun hijyenik koşulların tam anlamıyla oluşturulabilmesi, sanitasyonun doğru tanımlanması ve yeterli derecelerde uygulanması ile mümkündür. Sanitasyon işlemlerini ve uygulamalarını, hijyenik olması istenen ortamlara göre tanımlamak mümkündür. Fakat en geniş anlamı ile insan sağlığını tehdit edecek veya edeceği düşünülen her türlü etmenin kaldırılması ve engellenmesi sanitasyon işlemine dâhil olmaktadır. Özel ve toplu yaşama alanlarında hijyenik koşulları oluşturabilmek adına temizliğin yapılması ve devamlılığının sağlanması, kullanılan alet ve ekipmanların sağlığa uygunluğunun mümkün kılınması, ortamlarda hava akımı, havanın temizliği, nem, ısı, aydınlatma ve gürültünün giderilmesi, güvenliğin sağlanması için yapılan bütün faaliyetler sanitasyon uygulamalarındandır. Bu konulara ilişkin uygulamalar ilerleyen ünitelerde bahsedilecektir.

Yaşanılan her ortamda devamlı olarak ihtiyaçları giderme eğiliminde bulunan insanoğlunun bulunduğu heryerde tüketim artıklarının ve atıklarının oluşacağı da bir gerçektir. Sağlığı da tehdit edebilecek en önemli tehlikeler arasında bulunan ve yaşayabilmek adına meydana getirilen bu kirlilik, yine ne yazık ki doğru sanitasyon programlarının yürütülmemesi neticesinde başta insanlar olmak üzere, doğada bulunan bütün canlıların hayatını tehdit etmektedir. İhtiyaçların giderilmesi sırasında insan ve hayvanlardan oluşan metabolik atıkların, atık suların kontrollü bir şekilde depolanması, taşınması, geri kazanımının ve dönüşümünün yapılması ve sonrasında çevreye zarar vermeden bertaraf işlemlerinin uygulanması da sanitasyon programı dâhilindedir. Bu açıdan bakıldığında sanitasyon uygulamaları denildiğinde atık oluşumunun azaltılması, oluşan atıkların ayrıştırılması, özelliklerine göre geri kazanılması ve kullanımı, kullanılmayan ve zararlı olan kısımlarının ise güvenli bir şekilde yok edilmesi ile ilgili teknik uygulamalar akla gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre; metabolik olarak oluşan idrar ve dışkıların güvenli bir şekilde yok edilmesi amacıyla tesislerin kurulması, evlerde ve hanelerde kötü hijyenik koşullardan kaynaklanan önemli hastalıkların önüne geçilmesi, oluşan atık su ve çöplerin toplanması, güvenli bertarafı, mevcut hijyenik koşulların korunmasıyla ilgili faaliyetler sanitasyon uygulamalarındandır. Sanitasyon faaliyetlerinde başarı sağlanabilmesi; özel veya kamu kurum ve kuruluşların görevlerini layıkıyla yapmasının yanısıra toplumun da bilinçlendirilmesi ve her bireyin bu konuda bir görevinin olduğunu bilmesi ile mümkün olabilmektedir. O hâlde katı ve sıvı atıkların güvenli bir şekilde günlük yaşantımızdan uzaklaştırılması ve ekonomik olarak geri kullanıma kazandırılmasına katkıda bulunabilmek adına bu süreçteki teknik bilgilerin bilinmesi gereklidir.

Bir Cevap Yazın