Atık Kavramı ve Atıkların Bertarafına İlişkin Mevzuat

İnsanların hayat standartlarının yükselmesi ile birlikte, ihtiyaç duyulan hizmet ve ürün listesinin de arttığı çağımızda, sosyal, ekonomik, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerle bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır. Sanayileşmenin hızlanması, nüfusun ve ihtiyaçların da artışı, tüketimin daha da artmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki doğal kaynakların, dengeli kullanılması sırasında ve sonrasında doğayı koruma ilkelerine uyulması şartı ile insanlığın ihtiyaçlarına yeteceğini söylemek mümkündür. Bizlere miras olarak bırakılan çevrenin kullanılırken korunmasını sağlamak, ekolojik dengenin bozulmasını engeller. Belirli miktarlardaki atıklar, ekosistem tarafından birkaç yılda veya atıkların özelliklerine göre daha uzun sürede doğal olarak yok edilebilmektedir. Fakat atıkların çevrede kendi kendine yok olamayacak kadar zehirli, kalıcı ve miktarlarının … Okumaya devam et Atık Kavramı ve Atıkların Bertarafına İlişkin Mevzuat

Sağlıklı Yaşam ve Sanitasyon İşlemi

Sağlıklı yaşam ortamının oluşturulmasının istendiği yerde uygun hijyenik koşulların tam anlamıyla oluşturulabilmesi, sanitasyonun doğru tanımlanması ve yeterli derecelerde uygulanması ile mümkündür. Sanitasyon işlemlerini ve uygulamalarını, hijyenik olması istenen ortamlara göre tanımlamak mümkündür. Fakat en geniş anlamı ile insan sağlığını tehdit edecek veya edeceği düşünülen her türlü etmenin kaldırılması ve engellenmesi sanitasyon işlemine dâhil olmaktadır. Özel ve toplu yaşama alanlarında hijyenik koşulları oluşturabilmek adına temizliğin yapılması ve devamlılığının sağlanması, kullanılan alet ve ekipmanların sağlığa uygunluğunun mümkün kılınması, ortamlarda hava akımı, havanın temizliği, nem, ısı, aydınlatma ve gürültünün giderilmesi, güvenliğin sağlanması için yapılan bütün faaliyetler sanitasyon uygulamalarındandır. Bu konulara ilişkin uygulamalar ilerleyen … Okumaya devam et Sağlıklı Yaşam ve Sanitasyon İşlemi

Sanitasyonun Tanımı

Hijyenik koşulların oluşturulması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla alınan her türlü önlem ve yapılacak işlemler sanitasyon olarak tanımlanır. Latincede “Sanitas” kelimesi sağlıklama anlamına gelmektedir. Sanitasyon kelimesi de Fransızca’dan dilimize yerleşen bir tıp bilimidir. Halk sağlığını korumak ve hastalıkları engellemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması anlamında kullanılmaktadır. Sağlığa zararlı olabilecek her türlü etkenin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Genellikle hijyen kavramı ile karıştırılır. Sanitasyon hijyenik kuralların oluşturulması ve devamlı hâle getirilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tamamıdır. Sanitasyon kelimesi temizlik kavramından tamamen farklıdır. Temizlik tanım olarak sadece kir, pas, leke, toz gibi istenmeyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını tanımlar. Sanitasyonun kapsamı ise daha geniştir. Sanitasyonda esas insan, çevre, gıda … Okumaya devam et Sanitasyonun Tanımı