Hijyen ve Sanitasyon Ünite 2 Soru Cevap

Üniversite Sınav Soruları ve Cevapları Hijyen ve Sanitasyon

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Aşağıdakilerden hangisi organik kirlerden biridir?

a. Sıvı yakıt
b. Ağır metaller
c. Kireç
d. Yağ
e. Pas

2- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kirlerden biridir?

a. Protozoonlar
b. Gıda katkı maddesi
c. Kıl
d. Cam parçası
e. Metal parçası

3- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı suyla yapılan temizliğin dezavantajlarından biridir?

a. Havada asılı kalan organizmaların solunması
b. Kirlerin etrafa yayılması
c. Uygulamanın ekonomik olmaması
d. Aşırı su sarfiyatının olması
e. Ulaşılamayan bölgelerde kirlerin kalması

4- Temizlik maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Etkinliklerini artırmak için karıştırılarak kullanılmalıdır.
b. Belli ölçülerde kullanılmalıdır.
c. Etkisi kısa olmamalıdır.
d. Kolaylıkla arındırılabilmelidir.
e. Kullanımı basit olmalıdır.

5- Aşağıdakilerden hangisi el bulaşık deterjanlarının özelliklerinden biridir?

a. Kuvvetli alkali olması
b. Kuvvetli asidik olması
c. Nötr olması
d. Zayıf asidik olması
e. Kostik olması

6- Sodyum hipoklorit ve hidroklorik asitin karıştırılması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz aşağıdakilerden hangisidir?

a. CO2
b. CO
c. Cl
d. H
e. F

7- Cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaları ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kullanılan kimyasallar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Biyosit
b. Antiseptik
c. Deterjan
d. Dezenfektan
e. Antibiyotik

8- Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon işleminde kullanılmaz?

a. Kuru buz
b. Buhar
c. Isı
d. X ışınları
e. Ultraviyole ışınlar

9- Aşağıdakilerden hangisinin etkinliği ortamdaki organik madde varlığı nedeniyle belirgin derecede azalır?

a. Tiyomersalat
b. Krezol
c. Merbromin
d. Gluteraldehit
e. Formaldehit

10- Aşağıdakilerden hangisi etken madde olarak kişisel temizlik ürünlerinde bulunmaz?

a. Alkol
b. Triklosan
c. Sodyum lauril sülfat
d. Hekzaklorofen
e. Trihalometan

Bir Cevap Yazın