Arıtma Çamuru

Atık suların arıtılması sırasında ortaya çıkan arıtma çamurları da çevreyi kirletebilecek katı atıklardandır. Atıksu arıtım proseslerinde üretilen arıtma çamurunun miktarı ve içeriği atık suyun bileşimine, arıtma tekniğine ve türüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Prosese giren atıksuyun yapısındaki değişimler ve atık su arıtma proseslerindeki değişimlerden dolayı üretilen çamurun içeriği aynı tesis için bile zamana bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Okumaya devam et Arıtma Çamuru

Sanitasyonun Tanımı

Hijyenik koşulların oluşturulması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla alınan her türlü önlem ve yapılacak işlemler sanitasyon olarak tanımlanır. Latincede “Sanitas” kelimesi sağlıklama anlamına gelmektedir. Sanitasyon kelimesi de Fransızca’dan dilimize yerleşen bir tıp bilimidir. Halk sağlığını korumak ve hastalıkları engellemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması anlamında kullanılmaktadır. Sağlığa zararlı olabilecek her türlü etkenin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Genellikle hijyen kavramı ile karıştırılır. Sanitasyon hijyenik kuralların oluşturulması ve devamlı hâle getirilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tamamıdır. Sanitasyon kelimesi temizlik kavramından tamamen farklıdır. Temizlik tanım olarak sadece kir, pas, leke, toz gibi istenmeyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını tanımlar. Sanitasyonun kapsamı ise daha geniştir. Sanitasyonda esas insan, çevre, gıda … Okumaya devam et Sanitasyonun Tanımı

Hijyenin Önemi

Ruh ve beden yönünden sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumu oluşturur. Gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi olan yaşanabilir ve konforlu hayat standartlarının oluşturulması bireysel olarak başlayan ve toplum olarak da devam ettirilmesi gereken çabalarla mümkün olur. Bunların başında hiç şüphesiz hijyenik yaşam koşullarının oluşturulması bir toplumda dikkat edilen ilk gelişmişlik belirleyicisi olarak göze çarpar. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyada gelişmekte olan ülkelerde görülen başlıca bulaşıcı hastalıkların %80’inin hijyenik koşulların yetersizliğinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Enfeksiyonlardan korunmak, hastalıkları azaltmak, olumsuz sağlık koşullarını ortadan kaldırmak hijyenik yaşam şartlarının sağlanması ile mümkündür. Bireysel olarak; el ve yüz yıkama, boyun, ayak, kulak, burun temizliği, ağız ve diş temizliği, saçların … Okumaya devam et Hijyenin Önemi

Birey, Sağlık ve Hijyen

Yaratılışı gereği insanoğlu hep istek, ihtiyaç ve arzularını gerçekleştirme umuduyla yaşar. Bu elde etme arzusu ve isteği de insanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerindendir. İyi bir çocukluk ve coşkuyla dolu geçen gençlik çağı sonrasında iyi bir eğitim alarak zevkle yapacağı ve iyi para kazandıran bir işe sahip olma, mutlu bir aile kurabilme yaşamı boyunca her insanın istekleri arasındadır. Doğruyu yanlıştan ayırabilen, ne istediğini bilen, hedeflerine gidecek yolu seçebilen ve bu yolda yapması gerekenleri çok iyi tahlil edebilen, karşısına çıkan sorunlara çözüm bulabilen bireyler, hiç şüphesiz bu isteklerinin birçoğunu da elde edebilme fırsatı yakalayabilirler. Bu yaşam tarzını benimsemiş bireylerin oluşturduğu toplumlar … Okumaya devam et Birey, Sağlık ve Hijyen