Atilla’nın Torunu Sekel Türkleri

Sekeller, ağırlıklı olarak Romanya’nın Sekelistan bölgesinde, daha az olarak güney Macaristan’da yaşayan ve Macarların bir alt grubu olan halk. Macarcanın Sekel lehçesini konuşurlar. Sekeller adlı Türk Topluluğunu henüz hiç duymamış olanlar mutlaka vardır. Zira bilinen meşhur Türk topluluklarının arasında bu küçük topluluk hiç yer almamış ve Türk Dünyasının kayıp evlatları olarak kendilerinden haberimiz bile olmadan binlerce yıl yaşamışlardır. Sekeller Kimdir? Aslen Hun Türkü olan Sekeller, Kavimler Göçü sonrasında Macaristan’a yerleşen Batı Hunları’ndan bir gruptur. Macarlarla birlikte Avrupa’da Türklerin en yakın akrabası olan Sekeller, Avrupa Hunları’nın en güçlü hükümdarı olarak tanınan Tanrı’nın Kırbacı Atilla’nın, küçük oğlu olan Çaba’nın kavmi olduğu konusunda tarihçiler ortak kanıya sahiptir. Öyle ki, Bahaeddin Ögel’in yaptığı “Sekellerin Ataları Hakkında” adlı çalışma bu iddiayı içerir ki aynı iddia Hüseyin Namık Orkun’un “Peçenekler” kitabında da dillendirilmiştir. Sekel isminin etimolojik kökeni tam olarak bulunamasa da, tarihçiler bu topluluğun Attila’nın torunları olduğu konusunda mutabıktır. Birçok tarihçi, bu Sekel isminin, 10.yy’dan itibaren Çuvaşistan ve Tataristan’da yaşayan Eskil (Esegel) halkıyla ilgili olabileceğini söylemiştir. Sekellerin Tarihteki Yeri ve Önemi Macaristan Bölgesi’nde Hıristiyanlığın kabulüyle pek çok Hun Türkü asimile olup Türklüğünü unutsa da, Macaristan tarihine baktığımızda Sekeller denilen bu küçük topluluğun Macar ordularında uç (sınır) birlikleri olarak kullanıldıkları görülür ki bu da onların Türk olduklarına temas eden milli bir profildir. Dahası, sonrasında Sekeller denilen bu topluluk Erdel (Transilvanya) Bölgesi’ne gelmişlerdir ki günümüzde Romanya topraklarında yaşayan yüzbinlerce Sekel Türkü vardır.

Günümüzde Sekeller Çok ilginçtir ki Sekeller’in günümüze kadar korudukları kendilerine özgü bir alfabeleri vardır ki bu alfabenin Köktürk Alfabesi’ne benzerlik göstermesi, Sekeller’in Türk kökenli olduklarına ayrı bir kanıt olarak gösterilebilir. Dahası, masalları, türküleri ve bazı gelenekleri de Orta Asya’dan izler taşımaktadır. Romanya’da komünist rejimin düşmesinden sonra milli bir uyanış yaşayan Sekeller, 1990 yılında, Genç Sekeller Forumu adını verdikleri bir grup oluşturarak, kendilerine özgü Sekel Bayrağı’nı kullanmaya başlamışlardır. Dahası, kendi içlerinde milli bilinci pekiştirmek için bir kitapçık yayımlamışlar ve burada Köktürk alfabesini de kullanmışlardır. 2003 yılında Milli Sekel Konseyi adlı başka bir organizasyon daha kuran Sekeller, Transilvanya’nın doğusundaki Karpatların arasına Sekelistan adını vermişler ve bir anlamda bu bölgeyi kendi ulusal alanları ilan etmişlerdir. Günümüzde Sekeller Türk Dünyası tarafında daha yeni yeni bilinmeye başlasa da, araya giren binlerce yıla rağmen onlar özlerini korumayı başarmışlardır. Günümüzde Romanya’daki Sekelistan’da 800 bin Sekel Türkü yaşamaktadır. Sekeller Türk (Oğuz) – Macar Kardeşliğinin ortak bir parçasıdır.

Bir Cevap Yazın