Bitkisel Atık Yağlar

Yenilebilir sıvı ve katı yağ atıklar tanımında bulunan bitkisel atık yağlar, piyasaya sürülerek işletmelerde ve evlerde kullanılan ve sonrasında oluşan atık yağları ve kızartmalık yağları içermektedir. Kullanılarak atık duruma getirilen yağların evlerde veya kullanıldıkları işletmelerde normal atık su gibi düşünülmemesi gereklidir. Bu şekilde lavabolara dökülen bitkisel atık yağlar taşıyıcı boruların tıkanmalarına neden olarak evlerde ve işletmelerde kanalizasyon taşkınlarına sebep olurlar. Kısa sürede oluşturduğu bu olumsuz yönünün yanında devamlı olarak lavabolara dökülen atıklar kanalizasyonlarla birlikte atık sulara karışmaktadır. Atık su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma işlemlerine tabii tutulsalar bile, içerik olarak bu arıtma tekniğine uygun olmamaları nedeniyle zararsızlaştırılmaları mümkün olmamaktadır. Kullanılmış yağlar geri dönüşümü zor veya imkânsız bir şekilde yeraltı sularını kirletirler.

Kızartma yağlarının devamlı olarak kullanılmaları sonrasında yüksek sıcaklıklarda okside olarak sağlığa zararlı hâle gelmektedir. En fazla iki kez kullanılmış veya ilk kullanımından sonra bekletilmiş kızartma yağlarının tekrar kullanılması sağlık açısından sakıncalıdır. Çünkü bekleme süresince polimerizasyon işlemi devam etmektedir. İnsan sağlığına zararlı olan kullanılmış kızartma yağlarının doğa içinde toksik olacağı bir gerçektir. Nitekim yönetmelikte de kullanılmış kızartmalık yağlar diğer bitkisel atık yağlardan ayırt edilerek tehlikeli nitelikte atık olarak değerlendirilmiştir. Bitkisel atık yağların diğer organik atıklarla birlikte de çöplere dökülmemeleri gereklidir. Çöplere dökülen atık yağlar depolama alanlarında yangınlara sebep olmaktadır. Bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yönetmelikte bitkisel atık yağların ayrı toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanım tesislerinde biyodizel ve biyogaz üretimi yapılmasına ilişkin esaslar belirtilmiştir. Eğer bitkisel atık yağlar geri kazanıma uygun değilse Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-2/A’sında yer alan işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilmesi gereklidir. Yemeklik bitkisel yağ üreticilerinin, bitkisel atık yağların hanelerden toplanması için belediyelerle iş birliği içerisinde yağ toplama organizasyonu kurmalarının sağlanması, bitkisel yağ ambalajlarının üzerine “Bitkisel atık yağları lavaboya veya su, toprak gibi alıcı ortamlara dökmeyiniz” ibaresini yazmakla görevli oldukları bildirilmiştir.

Bir Cevap Yazın