Katık Atıkların Zararları Ve Bertaraf Yöntemleri

Katı atıkların, hangi yolla oluşursa oluşsun çevre, insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin olacağı şüphesiz gerçektir. Katı atıkların zararları aşağıda bildirilmiştir: 1. Kontrolsüz biriktirilmeleri nedeniyle depolandıkları yerlerde meydana getirdikleri gazlar atmosfere geçerek havayı kirletir. 2. Uygunsuz ortam ve kaplarda biriktirilmeleri sonucunda sızan suları, yüzey sularına karışarak kirletir. 3. Uygun olamayan mekânlarda biriktirilen atıklara ait tozların rüzgârla etrafa saçılması riski vardır. 4. Toprakta biriken ve kalıntı hâline gelen kimyasal maddeler topraktan bitkilere bulaşır. 5. Doğrudan doğruya temasla hastalık durumu söz konusudur. 6. Sinek, böcek gibi haşereler, fare gibi kemiriciler için uygun yaşam ortamlarıdır. 7. Kötü koku ve hoş olmayan görüntüye sebep … Okumaya devam et Katık Atıkların Zararları Ve Bertaraf Yöntemleri

Bitkisel Atık Yağlar

Yenilebilir sıvı ve katı yağ atıklar tanımında bulunan bitkisel atık yağlar, piyasaya sürülerek işletmelerde ve evlerde kullanılan ve sonrasında oluşan atık yağları ve kızartmalık yağları içermektedir. Kullanılarak atık duruma getirilen yağların evlerde veya kullanıldıkları işletmelerde normal atık su gibi düşünülmemesi gereklidir. Bu şekilde lavabolara dökülen bitkisel atık yağlar taşıyıcı boruların tıkanmalarına neden olarak evlerde ve işletmelerde kanalizasyon taşkınlarına sebep olurlar. Kısa sürede oluşturduğu bu olumsuz yönünün yanında devamlı olarak lavabolara dökülen atıklar kanalizasyonlarla birlikte atık sulara karışmaktadır. Atık su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma işlemlerine tabii tutulsalar bile, içerik olarak bu arıtma tekniğine uygun olmamaları nedeniyle zararsızlaştırılmaları mümkün olmamaktadır. Kullanılmış yağlar … Okumaya devam et Bitkisel Atık Yağlar

Radyoaktif Atıklar

Tıp, teknoloji, araştırma faaliyetlerinde ve radyodiagnostik uygulamalarda kullanılan radyoaktivite özelliğine sahip maddeler ile nükleer santral ve nükleer silahlarla ilgili çalışmalardan çıkan artıklar radyoaktif atıklardandır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yayımlanan 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atıkların çalışanlara, topluma, çevreye ve gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Radyoaktif maddelerin bertarafı TAEK bünyesinde kurulan düşük ve orta seviyeli radyoaktif atık işleme ve geçici depolama tesislerinde yapılır. Bu amaçla orta ve düşük seviyeli radyoaktif atıklar kuyu tipi bertaraf edilirken, yüksek seviyeli atıklar kuyu tipi bertaraf edilmezler. Gaz ve sıvı radyoaktif atıklarda, çevreye salım limitleri … Okumaya devam et Radyoaktif Atıklar

Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Organik Katı Atıklar: Bitkisel, hayvansal kökenli maddeler, tekstil ürünleri ve kâğıt gibi yanabilen ve çürüyebilen karakterdeki organik atıklar ile deri, odun, ahşap, lastik, naylon, kemik, plastik gibi biyokimyasal olarak ayrıştırılmaları zor veya imkânsız olan maddelerdir. İnert Katı Atıklar: Yanmayan özellikteki katı atıklardır. Bunlar cam, metal, porselen, kil, taş gibi atıklardır. Okumaya devam et Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

710 Milyon Ton Plastik Atık!

710 Milyon Ton Plastik Atık! Plastiklerin doğaya verdiği zararı engelleme yolunda adımlar atmada çok yavaş kaldığımız bir gerçek. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Science dergisinde yayımlanan bir makale konuyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, global çapta tüm ülkelerin dahil olduğu acil bir önlem planı hayata geçirilse bile, 2040 yılında gezegenimizi hala 710 milyon ton plastik atık kirletiyor olacak. Günümüzdeki önlemlerle ulaşılacak %7’lik orana göre plastik atık miktarının %80 oranında düşürüldüğü bu en iyi senaryoda bile durumun bu kadar ciddi olması, bu alanda insanlık olarak doğaya verdiğimiz zararın boyutlarını bir hayli iyi anlatıyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan bir makalede, %90’lık … Okumaya devam et 710 Milyon Ton Plastik Atık!