Radyoaktif Atıklar

Tıp, teknoloji, araştırma faaliyetlerinde ve radyodiagnostik uygulamalarda kullanılan radyoaktivite özelliğine sahip maddeler ile nükleer santral ve nükleer silahlarla ilgili çalışmalardan çıkan artıklar radyoaktif atıklardandır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yayımlanan 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atıkların çalışanlara, topluma, çevreye ve gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Radyoaktif maddelerin bertarafı TAEK bünyesinde kurulan düşük ve orta seviyeli radyoaktif atık işleme ve geçici depolama tesislerinde yapılır. Bu amaçla orta ve düşük seviyeli radyoaktif atıklar kuyu tipi bertaraf edilirken, yüksek seviyeli atıklar kuyu tipi bertaraf edilmezler. Gaz ve sıvı radyoaktif atıklarda, çevreye salım limitleri aşmadığı taktirde çevreye salımları yapılarak bertaraf edilir. Sıvı ve salım limitlerini aşmayan radyoaktif atıklar kanalizasyonlara bırakılarak dağılmaları ve çözülmeleri sağlanır.

Bir Cevap Yazın