Arıtma Çamuru

Atık suların arıtılması sırasında ortaya çıkan arıtma çamurları da çevreyi kirletebilecek katı atıklardandır. Atıksu arıtım proseslerinde üretilen arıtma çamurunun miktarı ve içeriği atık suyun bileşimine, arıtma tekniğine ve türüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Prosese giren atıksuyun yapısındaki değişimler ve atık su arıtma proseslerindeki değişimlerden dolayı üretilen çamurun içeriği aynı tesis için bile zamana bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.

Bir Cevap Yazın