Gömme (Depolama) Metodu

Hijyen ve Sanitasyon: Gömme (Depolama) Metodu Atıkların ayrıştırılması sonrasında geri dönüşüm ile tekrar kullanılması ve kompostlaşması mümkün olmayan atıkların bertaraf edildiği, özellikle de evsel atıkların en güvenli ve ekonomik olarak sorunsuz hâle getirildiği yöntemdir. Atıkların düzenli depolanmasında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre depolanacak atıkların özelliklerini dikkate alınarak düzenli depolama alanları sınıflandırılır. Buna göre; I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Tehlikeli atıkların depolandığı alanlar, 2. II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Belediye atıkları ve tehlikesiz atıkların depolandıkları alanlar, 3. III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: İnert atıkların depolandıkları alanlar olarak belirlenmiştir. Bu sınıflandırmaya göre depolama alanı seçilirken yerleşim birimlerinden belli uzaklıktaBu sınıflandırmaya göre … Okumaya devam et Gömme (Depolama) Metodu

Arıtma Çamuru

Atık suların arıtılması sırasında ortaya çıkan arıtma çamurları da çevreyi kirletebilecek katı atıklardandır. Atıksu arıtım proseslerinde üretilen arıtma çamurunun miktarı ve içeriği atık suyun bileşimine, arıtma tekniğine ve türüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Prosese giren atıksuyun yapısındaki değişimler ve atık su arıtma proseslerindeki değişimlerden dolayı üretilen çamurun içeriği aynı tesis için bile zamana bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Okumaya devam et Arıtma Çamuru

Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar

Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar Evsel Nitelikli Katı Atıklar Endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan fakat tehlike arz etmeyen atıklardır. Yemekhane, mutfak, kantin, lokanta gibi gıda işletmelerinin organik atıkları, ambalaj ve ambalaj atıkları, pazar yerlerinden çıkan atıklar, hayvansal ve bitkisel üretim sırasında açığa çıkan atıklarla, park, bahçe gibi alanlardan belediyelerce toplanan ve tehlike teşkil etmeyen atıklardır. Tehlikeli Katı Atıklar Kendiliğinden yanabilen, parlatıcı ve patlayıcı tarzda özelliğe sahip zararlı gazlar çıkarabilen, zehirli ve kalıntı riski taşıyan atıklardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bir atığın tehlikeli sayılabilmesi için; patlayıcı, oksitleyici, alevlenir veya yüksek oranda alevlenir, tahriş edici, … Okumaya devam et Hijyen ve Sanitasyon: Endüstriyel Katı Atıklar

Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Organik Katı Atıklar: Bitkisel, hayvansal kökenli maddeler, tekstil ürünleri ve kâğıt gibi yanabilen ve çürüyebilen karakterdeki organik atıklar ile deri, odun, ahşap, lastik, naylon, kemik, plastik gibi biyokimyasal olarak ayrıştırılmaları zor veya imkânsız olan maddelerdir. İnert Katı Atıklar: Yanmayan özellikteki katı atıklardır. Bunlar cam, metal, porselen, kil, taş gibi atıklardır. Okumaya devam et Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Sanitasyonun Tanımı

Hijyenik koşulların oluşturulması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla alınan her türlü önlem ve yapılacak işlemler sanitasyon olarak tanımlanır. Latincede “Sanitas” kelimesi sağlıklama anlamına gelmektedir. Sanitasyon kelimesi de Fransızca’dan dilimize yerleşen bir tıp bilimidir. Halk sağlığını korumak ve hastalıkları engellemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması anlamında kullanılmaktadır. Sağlığa zararlı olabilecek her türlü etkenin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Genellikle hijyen kavramı ile karıştırılır. Sanitasyon hijyenik kuralların oluşturulması ve devamlı hâle getirilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tamamıdır. Sanitasyon kelimesi temizlik kavramından tamamen farklıdır. Temizlik tanım olarak sadece kir, pas, leke, toz gibi istenmeyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını tanımlar. Sanitasyonun kapsamı ise daha geniştir. Sanitasyonda esas insan, çevre, gıda … Okumaya devam et Sanitasyonun Tanımı

Hijyenin Önemi

Ruh ve beden yönünden sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumu oluşturur. Gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi olan yaşanabilir ve konforlu hayat standartlarının oluşturulması bireysel olarak başlayan ve toplum olarak da devam ettirilmesi gereken çabalarla mümkün olur. Bunların başında hiç şüphesiz hijyenik yaşam koşullarının oluşturulması bir toplumda dikkat edilen ilk gelişmişlik belirleyicisi olarak göze çarpar. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünyada gelişmekte olan ülkelerde görülen başlıca bulaşıcı hastalıkların %80’inin hijyenik koşulların yetersizliğinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Enfeksiyonlardan korunmak, hastalıkları azaltmak, olumsuz sağlık koşullarını ortadan kaldırmak hijyenik yaşam şartlarının sağlanması ile mümkündür. Bireysel olarak; el ve yüz yıkama, boyun, ayak, kulak, burun temizliği, ağız ve diş temizliği, saçların … Okumaya devam et Hijyenin Önemi

Hijyenin Tanımı

Yunan mitolojisinden etkilenilerek dünya tıp literatüründe geçen hijyen kelimesi DSÖ’ye göre “sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini birden kapsayan işlemlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır. Bu ifadeye göre sağlığı olumsuz etkileyecek her türlü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve psikolojik etkilerin önüne geçilmesi adına yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Osmanlı Döneminde hijyen kelimesi “sağlık bilgisi ve sağlığın korunması” anlamına gelen hıfzısıhha kelimesi ile ifade edilmiştir. Hijyen kişisel bazda başlayarak, yaşamın devam ettirildiği ev, iş yeri ortamına oradan da daha geniş anlamda çevreye kadar çok geniş bir alanı içine alan kurallar topluluğudur. Yaşamı sağlıklı, mutlu, etkin ve yararlı … Okumaya devam et Hijyenin Tanımı

Hijyenin Tarihçesi

Yunan mitolojisine göre Epimetheus, Zeus’un elinden ateşi çalmıştır ve insanlara vermiştir. İnanışa göre bu duruma çok kızan Zeus’ta insanlardan intikam almak için güzel bir kadın olan Pandora’yı göndermiştir. Pandora’ya aşık olan ve evlenen Epimetheus’a Pandora düğün hediyesi olarak elinde topraktan bir kavanozla (Pandora’nın kutusu) gelmiştir (Şekil 1.1). Merakına yenik düşen Pandora’nın, kavanozun kapağını açmasıyla kavanozda saklı olan kötülükler dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu durum karşısında da insanları her türlü hastalıklar ve kötülükler etkilemeye başlamıştır. Mitolojide Apollon’un oğlu Aesculape tıbbın ve sağlığın tanrısı olarak kabul edilirken, Aesculape’nin kızı ve yardımcısı Hygien’a sağlık, temizlik ve ay tanrıçası olarak kabul edilmektedir (Şekil 1.2). Aesculape … Okumaya devam et Hijyenin Tarihçesi