Mikroorganizmalara Etki Düzeylerine Göre Dezenfektanlar

1-1 Mikroorganizmalara Etki Düzeylerine Göre Dezenfektanlar

1.1. Düşük düzey dezenfektanlar: Spor, endospor ve mikobakterilere etkisiz olan, bazı bakteri, mantar ve virüsleri 10 dakika gibi süre içinde inaktive eden dezenfektanlardır. Etil alkol (%50’lik), kuaterner amonyum bileşikleri (%0.1- 0.2), sodyum hipoklorit (100 ppm serbest klor) düşük düzey dezenfektanlardandır.

1.2 Orta düzey dezenfektanlar: Bakterilerin sporlarına ve endosporlarına etki etmeyen fakat mikobakteriler dâhil diğer mikroorganizmaları 10 dakikadan daha kısa bir sürede öldüren dezenfektanlardır. Etil alkol (%70’lik), fenol bileşikleri (%0.4-5), iyodoforlar (30-50 ppm serbest iyotlu) orta düzey dezenfektanlardandır.

1.3 Yüksek düzey dezenfektanlar: Sporisit etkisi olan dezenfektanlardır. Sadece bakterilerin endosporlarına etki edemezler. Bu tür dezenfektanlar mikroorganizmaları 20 dakika gibi bir süre içinde tamamen yok ederler. Hidrojen peroksit (%7.5), gluteraldehit (%2), hidrojen peroksit (%7.5) ve paratik asit (%0.23) kombinasyonları, sodyum hipoklorit (1000 ppm serbest klor) yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan dezenfektanlardandır.

Bir Cevap Yazın