Hijyen ve Sanitasyon: 2.1.4. Aldehitler

Hijyen ve Sanitasyon: 2.1.4. Aldehitler

2.1.4.1. Formaldehit: Keskin kokulu, renksiz, şiddetli irkilticidir. Ticari olarak genellikle %37-40 oranında etken madde içeren solüsyon hâlinde bulunur. Gaz hâlinde kullanılsa da çok tercih edilen bir yöntem değildir. Mikobakteriler, sporlar, virüsler ve mantarlar üzerinde öldürücü etkisi vardır. Antiseptik olarak güçlü bir etkinliğe sahip olmasına rağmen mukoza için oldukça irkiltici etkisi vardır. Operasyon malzemeleri ve metal eşyaların dezenfeksiyonu amacıyla %4’lük çözeltileri kullanılır. Mekân ve hayvan barınaklarının dezenfeksiyonu amacıyla tütsüleme (fumigasyon) şeklinde uygulamalarda kullanılabilir. Tıp ve veteriner hekimlikte hastalıkların tanısının yapılması için alınan doku örneklerinin korunması amacıyla patolojik tanı uygulama prosedürlerinde değişik oranlardaki çözeltileri kullanılır. Doku örneklerinin, kadavraların ve biyolojik ürünlerin uzun süre saklanması amacıyla kullanılır. Organik maddelerin varlığında da etkinliği devam eder. Az oranda toksisite, metal ve boyalı maddelerde az miktarda korozif etkili olması avantajlarıdır. İnsan sağlığı açısından yoğun çözeltilerinin cildi ve burun mukozasını tahriş edici özelliğinden dolayı dikkatli kullanılması gereklidir. Uzun süre formaldehit buharına maruz kalınmamalıdır.

2.1.4.2. Gluteraldehit: Formaldehite göre daha az tahriş edicidir. Kokusu rahatsız edici değildir. %2’lik çözelti hâlinde göz operasyonlarında kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır. Metallere korozif etkisi yoktur. Organik artıkların varlığında bile etkinlik gösterir.

2.1.4.3. Metenamin: Üriner sistem antiseptiği olarak kullanılır.

Bir Cevap Yazın